Knooppuntinformatie Varen doe je Samen! verrijkt met dronebeelden

publicatie:
28
-
04
-
2022
Varen doe je Samen! gaat haar knooppuntinformatie uitbreiden met dronevideo’s. Hiermee wordt meer inzicht gegeven in vaarwegknooppunten waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie tussen recreatie- en beroepsvaart. Als eerste is het knooppunt Oranjesluizen in beeld gebracht, in samenwerking met het droneteam van Rijkswaterstaat. De video’s gaan recreanten helpen nog veiliger belangrijke en drukke knooppunten te passeren.

Varen doe je Samen! gaat haar knooppuntinformatie uitbreiden met dronevideo’s. Hiermee wordt meer inzicht gegeven in vaarwegknooppunten waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie tussen recreatie- en beroepsvaart. Als eerste is het knooppunt Oranjesluizen in beeld gebracht, in samenwerking met het droneteam van Rijkswaterstaat. De video’s gaan recreanten helpen nog veiliger belangrijke en drukke knooppunten te passeren.

Knooppuntinformatie

De knooppunten zijn de basis van Varen doe je Samen! In samenwerking met de partners zijn de afgelopen jaren ruim honderd belangrijke, drukke vaarwegknooppunten in kaart gebracht. Op de website van ‘Varen doe je Samen!’ is een beschrijving, inclusief overzichtskaart en een adviesroute voor de recreatievaart om het knooppunt op een veilige en vlotte manier te passeren, te vinden. Ook is de informatie in diverse nautische navigatie-apps geïntegreerd. Verder geeft de knooppuntinformatie de beroepsvaart inzicht waar er recreatievaart verwacht kan worden, in de verschillende vaarrichtingen van een knooppunt.

Dronebeelden

Met de uitbreiding van de dronevideo’s krijgen de vaarweggebruikers vanaf een hoger perspectief een overzichtelijk beeld van de vaarweg en het knooppunt dat ze gaan passeren. Projectleider Carlijn van Leeuwen: “In 2007 begon Varen doe je Samen! met het uitgeven van fysieke, papieren knooppuntenboekjes waarin de vaarwegknooppunten beschreven stonden. Met de uitbreiding van de website werden deze online en digitaal als PDF aangeboden, zodat ze gemakkelijk gedownload konden worden. De afgelopen jaren zijn de knooppunten ook als kaartlaag in navigatie-apps geïntegreerd, om ze voor een nog groter publiek beschikbaar te maken. De aanvulling met de drone-video’s is naar mijn idee een logische en waardevolle volgende stap waardoor recreanten zich nog makkelijker en beter kunnen voorbereiden op hun vaartochten.”

Bekijk de dronebeelden van Knooppunt 1.8 Oranjesluizen:

Goede reisvoorbereiding 

De beelden zijn – net als de knooppuntkaarten- een aanvulling op de officiële waterkaarten en -apps en zijn bedoeld voor een goede reisvoorbereiding. De eerste video van Knooppunt 1.8 Oranjesluizen beleeft zijn première tijdens het webinar ‘Goede Reisvoorbereiding – Vaarplan en routeinformatie’ op 14 april 2022. De video is uiteraard ook terug te vinden op de Knooppuntpagina Oranjesluizen en via het YouTube-kanaal van Varen doe je Samen! Het is de ambitie om het aantal video’s de komende maanden uit te breiden en van de meest geraadpleegde knooppunten dronebeelden aan te bieden.

Goede, veilige vaart!