KNRB neemt ‘Richtlijn zichtbaarheid’ aan voor meer veiligheid

publicatie:
01
-
12
-
2021
De commissie veiligheid heeft het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) voorgesteld een richtlijn vast te stellen om vanwege veiligheidsredenen de zichtbaarheid van roeiers te vergroten door het dragen van High Visibility (Hi-Vis) of lichtgekleurde of witte kleding. Tijdens de Algemene Vergadering van de KNRB is deze richtlijn aangenomen.

De commissie veiligheid heeft het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) voorgesteld een richtlijn vast te stellen om vanwege veiligheidsredenen de zichtbaarheid van roeiers te vergroten door het dragen van High Visibility (Hi-Vis) of lichtgekleurde of witte kleding. Tijdens de Algemene Vergadering van de KNRB is deze richtlijn aangenomen.

Richtlijn zichtbaarheid

Met beperkte inspanningen van roeiverenigingen kan de veiligheid van roeiers aanzienlijk worden vergroot. Veel verenigingen hebben al stappen gezet, soms naar aanleiding van een aanvaring of vanwege drukte in hun roeigebied. Deze richtlijn (hierna ‘de Richtlijn Zichtbaarheid’) heeft voor roeiverenigingen het karakter van een minimumrichtlijn. 

De roeiverenigingen bepalen zelf op welke wijze hun leden invulling dienen te geven aan de Richtlijn, via een regeling in het Huishoudelijk Reglement en door bijvoorbeeld goed zichtbare kleding in het kledingassortiment op te nemen of in de loods te leen te hangen. 

Roeiverenigingen maken een risico-analyse ten aanzien van zichtbaarheid in hun eigen vaargebied. Dat kan het nodig maken aanvullende acties te ondernemen. De Richtlijn heeft geen betrekking op de vastgestelde clubtenue’s voor officiële wedstrijden. Er geldt een overgangsperiode tot 1 november 2022.

Zie voor meer informatie de toelichting op de Richtlijn zichtbaarheid op de website van de KNRB (pdf). Bekijk ook de brochure: 

Roeiers: veilig het water op!