KNRM vervangt de komende 15 jaar 75 reddingboten

publicatie:
16
-
12
-
2020
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) gaat de komende jaren alle 75 reddingsboten vervangen. De oudste boot is inmiddels 30 jaar oud en de kosten voor onderhoud worden steeds hoger. “Een ambitieus vervangingsplan”, zo noemt de organisatie het plan.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) gaat de komende jaren alle 75 reddingsboten vervangen. De oudste boot is inmiddels 30 jaar oud en de kosten voor onderhoud worden steeds hoger. “Een ambitieus vervangingsplan”, zo omschrijft de organisatie het plan.

Gehele vloot

Bij de planvorming is ook nauwkeurig gekeken naar de plaatsen waar reddingboten nu gestationeerd zijn en of wijzigingen noodzakelijk zijn om aan de eisen van reddingcapaciteit in een gebied te doen. Deze analyse heeft niet geleid tot grote veranderingen, zodat de gehele vloot in bijna ongewijzigde vorm wordt vernieuwd.

Vanaf 2021 in de vaart

De KNRM is een reddingorganisatie die volledig bestaat dankzij vrijwilligers. Het reddingwerk is kosteloos en wordt betaald uit giften van geredden en donateurs. Directeur Jacob Tas is daar trots op: “Onze huidige reddingvloot is geheel betaald uit grote schenkingen en nalatenschappen van zeer betrokken particulieren en bedrijven. Uit dankbaarheid dragen de reddingboten daarom ook de naam van de schenker. Dat hopen wij ook met de toekomstige reddingboten te kunnen doen. De financiering van een deel van de nieuw te bouwen reddingboten is al toegezegd, soms in een testament, maar ook door een grote schenking van een donateur. Wij noemen ze onze Redders aan de wal. De eerste nieuwe reddingboot wordt nu al gebouwd en komt in 2021 in de vaart”.

Veilig vaargebied

De nieuw te bouwen reddingboten variëren in bouwprijs van 50.000 euro tot zelfs 3 miljoen euro per stuk. Dat betekent een kostenplaatje van ruim 5,5 miljoen euro per jaar gedurende 15 jaar. De KNRM heeft er vertrouwen in dat dit geld in de komende 15 jaren geworven kan worden, maar daarvoor zijn wel wervingscampagnes en activiteiten nodig. De KNRM investeert hiermee in de toekomst voor een veilig vaargebied in Nederland. Jacob Tas is blij met dit belangrijke besluit: “Aan de zeevarenden en watersporters zijn wij verplicht al onze middelen in te zetten om te helpen en te redden als dat nodig is. Aan onze vrijwillige redders op de reddingboten zijn we verplicht ze het beste materiaal te bieden, zodat zij veilig kunnen uitvaren en veilig kunnen thuiskomen”.