Lees meer over het routeakkoord Staande Mast Route

publicatie:
23
-
07
-
2018
Op de website van ‘Varen doe je Samen!’ kun je veel informatie vinden over het varen van de Staande Mast Route, de veilige en vlotte doorgaande route voor zeil- en motorboten met een mast- of opbouwhoogte van meer dan 6 meter. Vandaag een stukje achtergrond: hoe is de die route nu eigenlijk tot stand gekomen? Dat is onder meer dankzij een routeakkoord van verschillende vaarwegbeheerders. De gehele staande mast route bestaat uit drie delen, het routeakkoord heeft betrekking op middendeel.

Op de website van ‘Varen doe je Samen!’ kun je veel informatie vinden over het varen van de Staande Mast Route, de veilige en vlotte doorgaande route voor zeil- en motorboten met een mast- of opbouwhoogte van meer dan 6 meter. Vandaag een stukje achtergrond: hoe is de die route nu eigenlijk tot stand gekomen? Dat is onder meer dankzij een routeakkoord van verschillende vaarwegbeheerders. De gehele Staande Mast Route bestaat uit drie delen, het routeakkoord heeft betrekking op middendeel.

Binnen 24 uur tussen IJsselmeergebied en Deltawateren

Het middendeel van de Staande Mast Route is het traject West-Nederland (Noord- en Zuid-Holland), dat loopt van de Volkeraksluizen bij Willemstad tot en met de Oranjesluizen te Amsterdam. Het is het drukste deel van de Staande Mast Route, met veel lastige knooppunten. Er zijn op dit middendeel 2 routes mogelijk, de oostelijke route via centrum van Amsterdam, en de westelijke route via Haarlem.

Routeakkoord Staande Mast Route

Voor dit middendeel van de Staande Mast Route is door de negen verschillende vaarwegbeheerders op dit traject een routeakkoord gesloten waarin de volgende inspanningsverplichtingen staan:

 • Er wordt gestreefd om dit middendeel, dus vanaf de Volkeraksluizen bij Willemstad tot het IJ bij Amsterdam de bediening van beweegbare objecten dusdanig af te stemmen dat dit traject in beide richtingen binnen 24 uur moet kunnen worden afgelegd, bij een gemiddelde snelheid van 9 km/u in konvooiverband. Hierbij wordt geaccepteerd dat de Spoorbrug over de Singelgracht in Amsterdam overdag niet open gaat.
 • Er is route coördinatie aanwezig, die eventuele stremmingen of andere bijzonderheden communiceert (onder andere via vaarweginformatie.nl).
 • Bij het plannen van werkzaamheden op dit traject spannen de vaarwegbeheerders zich in ervoor te zorgen dat gedurende het hele jaar, zoveel mogelijk ten minste een van de twee routes (oostelijk of westelijk) bevaarbaar is voor het scheepvaartverkeer. De beheerders streven ernaar dat de oostelijke en westelijke route niet gelijktijdig worden gestremd.
 • Deze inspanningsverplichting geldt voor het recreatieseizoen van 1 april t/m 31 oktober. Wanneer Pasen voor 1 april valt kunnen de beheerders overeenkomen het recreatieseizoen in te laten gaan op Goede Vrijdag.
 • De vaarwegen, waarop het Routeakkoord betrekking heeft, worden aangemerkt als “open vaarwegen” en fungeren als binnenlandse vaarroute voor hoge schepen (containervaart, bijzondere transporten en overige hoge schepen) die het Amsterdam Rijnkanaal met zijn maximum doorvaarthoogte van 9.10 meter (Rijnvaarthoogte) niet kunnen bevaren


De vaarwegbeheerders die dit Route-akkoord onderschrijven zijn:

 1. Rijkswaterstaat
 2. Provincie Noord-Holland
 3. Provincie Zuid-Holland
 4. Gemeente Amsterdam/Waternet
 5. Gemeente Alphen aan den Rijn
 6. Prorail
 7. Gemeente Haarlem
 8. Gemeente Haarlemmermeer
 9. Hoogheemraadschap van Rijnland

Meer over de Staande Mast Route

Lees alle informatie over dit westelijke deel van de Staande Mast Route op ‘Varen doe je Samen!’. Daar vind je ook een interactieve kaart met de hele route, alle beweegbare objecten zoals bruggen en sluizen en de ‘Varen doe je Samen!’ knooppunten. 

Goede, veilige vaart!