Staande Mast Route: Traject West-Nederland

publicatie:
01
-
01
-
2024
Het middendeel van de Staande Mast Route is het traject West-Nederland, dat loopt van de Volkeraksluizen bij Willemstad tot/met Oranjesluizen Amsterdam.

De totale lengte is zo'n 159 kilometer en op de route worden 37 bruggen en 7 sluiscomplexen gepasseerd. Het is het drukste deel van de Staande Mast Route, met veel lastige knooppunten. Onder de kaart hebben we het Traject West Nederland in delen opgeknipt en geven we per deelroute een beschrijving.

Viewer Traject West Nederland

Op de interactieve kaart van het middendeel van de Staande Mast Route hieronder kun je de route inclusief knooppunten bekijken en voorbereiden.

Willemstad - Dordrecht

De route van Willemstad naar Dordrecht voert over het Hollandsch Diep, Dordtsche Kil en Oude Maas en is circa 28 km varen. 

Op het Hollandsch Diep: 

Maak zoveel mogelijk gebruik van de recreatiebetonning en houd voldoende afstand tot de beroepsvaart. Zeilen op het Hollandsch Diep is toegestaan, maar je mag het betonde hoofdvaarwater niet opkruisen. In oktober/november wordt de recreatiebetonning weggenomen en in maart/april weer teruggelegd. 

Dordtsche Kil en Oude Maas: 

Houdt in de Dordtsche Kil en op de Oude Maas rekening met stroomsnelheden tussen 2 tot 3 km/u, het gevolg van getijdenwerking. Aan de westzijde van de Dordtse bruggen kun je gebruik maken van de wachtsteiger in het Mallegat. Aan de oostzijde van de bruggen kun je het beste wachten in de Leuvehaven. In het Drechtstedengebied zijn tal van jachthavens om te overnachten en uit te rusten. 

Dordrecht - Gouda Noord 

Het stuk van Dordrecht naar Gouda Noord gaat via de Nieuwe Maas en de Hollandsche IJssel en heeft een lengte van 31 kilometer. 

Oude/Nieuwe Maas 

Bij Dordrecht vaar je op de Oude Maas. De Staande Mast Route volgt de Noord naar de Nieuwe Maas: je moet hier nog steeds rekening houden met de snelle beroepsvaart en stromingen door het getij. De stroomsnelheden liggen tussen 2 tot 4 km/u. De rivier kent een paar scherpe en onoverzichtelijke bochten: blijf zo dicht mogelijk langs de stuurboordwal varen.

Hollandsche IJssel 

Op de Hollandsche IJssel kun je de stroom mee of tegen hebben, afhankelijk van het getij. De stroomsnelheid ligt hier tussen 3 en 5 km/u. Houd daarmee rekening in je planning. Reken in je vaarplan ongeveer 1 uur oponthoud voor het schutproces bij de Julianasluis (Gouda.

Gouda - Oude Wetering 

Van Gouda naar Oude Wetering is het ongeveer 27 kilometer varen, en gaat de route over de Gouwe, Oude Rijn, Heimans- & Woudwetering, Braassemermeer en Oude Wetering. De vaarweg heeft steile oevers en wordt als regionale vaarweg vrij intensief gebruikt door de beroepsvaart.

Ten noorden van de hefbrug Boskoop is de Gouwe over een lengte van ongeveer 500 meter erg smal. Dit gedeelte Gouwe wordt beschouwd als een engte in de vaarweg. In deze gemeente vindt op de Gouwe verkeersregeling plaats door middel van lichten. Zie voor meer informatie de folder van de provincie Zuid-Holland 'Veilig varen op de Gouwe'.  Houd rekening met een doorvaartijd van circa 20 minuten. 

Naar Amsterdam 

Vanaf Oude Wetering naar Amsterdam kan met Staande Mast voor twee routes gekozen worden: de oostelijke over Aalsmeer en Amstelveen of de meer westelijke route via Haarlem naar Amsterdam. We beschrijven beide opties hieronder. ANKERS invoegen 

Oostelijke route via Amsterdam 

Roelofarendsveen - Nieuwe Meer Amsterdam 

Vanaf Oude Wetering en Roelofarendsveen naar de Nieuwe Meer in Amsterdam gaat de route over de Oostelijke Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de Nieuwe Meer. In totaal is het zo'n 20 kilometer varen. 

De bruggen over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder worden in de ochtend- en avondspits voor de recreatievaart niet apart bediend. De recreatievaart moet hier wachten. Als de beroepsvaart zich aandient bij de bruggen, dan kan de recreatievaart ook van de brugopening gebruik maken. Omdat de Schiphol-basculebrug in de Rijksweg A9 maar een aantal keren per dag wordt bediend, geldt ook voor dit traject dat voor beide richtingen in een konvooi wordt gevaren. Als je vanuit het zuiden komt aanvaren, dan moet je je (ruim) vóór 23.00 uur melden bij de sluismeester van de Nieuwe Meersluis in Amsterdam. 

Alternatieve (westelijke) route naar Amsterdam 

Het alternatief voor de doorvaart via Amsterdam is de westelijke route over de Ringvaart via Haarlem. Vanaf Oude Wetering volg je de Ringvaart richting de Kaagerplassen. Vervolgens vaar je via de Lisserdijk richting Haarlem waarna je bij Amsterdam op het Noordzeekanaal uitkomt. Voor het passeren van de drukke scheepvaartknooppunten voor het Noordzeekanaal raden we aan het Knooppuntenboekje Noord-Holland te bekijken. 

Doorvaart door Amsterdam 

Dan gaat een deel van de Staande Mast Route door Amsterdam. De doorvaart door de stad Amsterdam is een belevenis op zich. In de stad passeer je twaalf beweegbare bruggen en één sluis. Waternet zorgt hier voor een efficiënte bediening en houdt toezicht op een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Er wordt door Amsterdam altijd in konvooi gevaren. De bedieningstijden en tarieven vind je op de website van Waternet. Zodra je gaat afmeren of de doorvaart door Amsterdam maakt (met uitzondering van de wachtplaatsen bij sluizen en bruggen) moet je betalen. Je dient vooraf, online een doorvaarvignet te kopen en te activeren.

Amsterdam van zuid naar noord 

Ga je door Amsterdam van het zuiden naar het noorden, dan start de route bij de Nieuwe Meer Sluis. Bij de sluismeester krijg je de juiste informatie over de nachtelijke doorvaart. De Nieuwe Meersluis luistert uit op marifoonkanaal 22 en is telefonisch bereikbaar via 020-6155115, maar je kunt ook naar de sluismeester toegaan. Rond 23.50 uur komt het konvooi in beweging; let op het matrix tijdbord op de brug.

De eerste mogelijkheid van een brugopening is om 23.56 uur, maar afhankelijk van het aanbod aan schepen (zeiljachten) voor de sluis wordt een eerste doorvaart gepland. Als het aanbod groter is dan de capaciteit van de sluis (circa 20 schepen), wacht dan rustig op de tweede bediening. Luister voor het gehele vaartraject door Amsterdam de marifoon goed uit op kanaal 69 en bij de Nieuwe Meersluis en de Westerkeersluis op kanaal 22. 

Amsterdam van noord naar zuid 

Vaar je door Amsterdam in noord-zuid richting en kom je vanaf het IJ, dan is de ingang van de Houthaven aan bakboord, net voorbij de rode ton nr. 2. Aan het einde van de haveningang is de brug van de Westerkeersluis. Meld je in de Houthaven aan bij de bedien- en havengeldpost Westerkeersluis. Deze luistert uit op marifoonkanaal 22, het telefoonnummer is 020-6241457. Luister voor het gehele vaartraject door Amsterdam de marifoon goed uit op kanaal 69 en bij de Nieuwe Meersluis en de Westerkeersluis op kanaal 22.

Meer informatie

Voor een goede reisvoorbereiding van het traject West-Nederland van de Staande Mast Route zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Bekijk bijvoorbeeld de interactieve kaart van het middendeel van de SMR met knooppunten. De meest actuele bedieningstijden van bruggen (grote rivieren) vind je op www.vaarweginformatie.nl, die voor de overige wateren op de websites van de provincies. 

Zie ook de informatie over de trajecten Noord-Nederland en Deltawateren (het zuidelijke deel) van de Staande Mast Route.

Voor het middendeel van de Staande Mast Route is een routeakkoord gesloten door negen vaarwegbeheerders. Lees meer over het Routeakkoord Staande Mast Route.