Staande Mast Route: Traject Deltawateren

publicatie:
01
-
01
-
2024
Het zuidelijkste deel van de Staande Mast Route loopt door Zeeland en wordt het traject Deltawateren genoemd.

Met een lengte van 91 kilometer is dit het kortste traject van de SMR. Onderweg kom je 5 bruggen en 6 sluiscomplexen tegen. Hieronder geven we een beschrijving van de Staande Mast Route, traject Deltawateren.

Viewer Traject Deltawateren

Passage Haringvliet

De basculebrug over het Haringvliet kan boven windkracht 7 Beaufort niet worden bediend Haringvlietbrug: de route via de Haringvlietbrug maakt geen deel uit van de Grote Staande Mast Route. Veel zeiljachten maken van de gelegenheid gebruik om te zeilen op het Haringvliet en af te meren bij de vele jachthavens in dit gebied Alternatief: het is ook mogelijk om naar de Volkeraksluizen te varen via de Nieuwe Maas, Oude Maas, Spui, Haringvliet en vervolgens het Hollandsch Diep richting het Volkerak te nemen

Passage Volkeraksluizen

Schepen hoger dan 18.90 meter moeten via de beroepskolken schutten. Aan de zuidzijde van de Volkeraksluizen vaar je naar de Deltawateren. Telkens om 15 minuten over het hele uur zendt verkeerspost Wemeldinge op marifoonkanaal 68 de weersverwachting en de actuele scheepvaartberichten uit.

Aan de zuidzijde van de Volkeraksluizen vaar je naar de Deltawateren. Het vaartraject dat aansluit op het middendeel van de Staande Mast Route loopt vanaf de Volkeraksluizen, via het Volkerak naar de Krammersluizen in Tholen. En dan via het Zijpe, Mastgat en Keeten over de Oosterschelde naar de Zandkreeksluis bij Kats. Vervolgens over het Veerse Meer. Tussen Veere en Vlissingen ligt het Kanaal door Walcheren.

Kanaal door Walcheren

In Middelbrug en net ten zuiden van de Keersluisbrug in Vlissingen vind je mooie jachthavens om aan te leggen. De bruggen over het Kanaal door Walcheren worden ieder uur voor de recreatievaart bediend. Bij een aanbod van vijf of meer recreatievaartuigen en bij de beroepsvaart worden de bruggen elk halfuur bediend. Vind zo veel mogelijk aansluiting in je afstand tot de andere vaarweggebruikers. De bruggen over het Kanaal door Walcheren worden vanaf de sluiscentrale te Vlissingen op afstand bediend.

Vlissingen naar Westerschelde

Als je in de zeesluis van Vlissingen schut, dan kom je uit in de buitenhaven die toegang geeft tot de Westerschelde. Houd hier rekening met loodsboten en in- en uitvarende veerponten tussen Breskens en Vlissingen en met de zeevaart in het redegebied voor Vlissingen. Het kanaal is in het beheer bij de provincie Zeeland. De overige Zeeuwse wateren vallen onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat Dienst Zee en Delta.

Alternatieve route Westerschelde

Alternatief: je kunt ook via het Kanaal door Zuid-Beveland naar de Westerschelde varen. Dit is een hoofdroute voor de binnenvaart in het noord-zuid verkeer. In tegenstelling tot het Kanaal door Walcheren tref je hier snelle schepen en een onrustig stukje kanaal aan. Je moet twee beweegbare bruggen (Vlakebrug en de Postbrug) passeren. Deze worden op afstand bediend vanuit de centrale op het sluiscomplex Hansweert. De Vlakebrug wordt beperkt bediend omdat er een spoorbrug naast ligt.

Meer informatie

Voor een goede reisvoorbereiding van het traject Deltawateren van de Staande Mastroute zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Bekijk bijvoorbeeld de interactieve kaart van het zuidelijke deel van de Staande Mast Route met knooppunten.  De meest actuele bedieningstijden van bruggen (grote rivieren) vind je op www.vaarweginformatie.nl, die voor de overige wateren op de websites van de provincies. Zie ook de informatie over de trajecten Noord-Nederland en West-Nederland (het middendeel) van de Staande Mast Route.