Staande Mast Route: Traject Noord-Nederland

publicatie:
01
-
01
-
2024
Het noordelijke traject van de Staande Mast Route (SMR) loopt globaal gezegd van de Oranjesluizen bij Amsterdam tot de sluizen van Delfzijl in het noorden van Groningen.

Eigenlijk zijn er diverse routes, afhankelijk van je bestemming: Delfzijl of de Waddenzee. We beschrijven hieronder vier routes van het noordelijke traject van de Staande Mastroute.

De totale lengte van het noordelijke deel van de Staande Mast Route, van Amsterdam naar Delfzijl, is ongeveer 208 kilometer. Afhankelijk van je route en bestemming kun je in totaal 44 bruggen en 7 sluiscomplexen tegenkomen. Het noordelijk deel van de SMR is, met een gemiddelde snelheid van 9 km/uur binnen 24 uur te bevaren. Doordat een groot deel van de route over het Markermeer en IJsselmeer loopt is het aantal vaarwegbeheerders beperkt. 

Viewer Traject Noord-Nederland

Noord-Nederland

Vanaf Amsterdam (Oranjesluizen) komend zijn - afhankelijk van de bestemming Waddenzee of Delfzijl - iverse routes mogelijk om met staande mast naar het noorden of noordoosten te gaan. De vaarwegbeheerders zijn Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied en de provincies Friesland en Groningen.

Knooppunten

Aan de oostelijke zijde van de Oranjesluizen ligt het Buiten IJ en de Schellingwouderbrug. Houd hier rekening met binnenvaartschepen die de sluizen naderen en verlaten. Zie voor het passeren van drukke scheepvaartknooppunten, zoals de Oranjesluizen, onze Knooppuntenboekjes en knooppuntenvideo's.

Vier routes

Over het IJsselmeer liggen vier routes die aansluiten op het midden van de Grote Staande Mast Route: 

Binnendoor naar Lauwersoog of Delfzijl:

  • De hoofdvaarroute vanaf de Oranjesluizen, via het Markermeer, de Houtribsluizen bij Lelystad en het IJsselmeer naar de Prinses Margrietsluis bij Lemmer.
  • Een tweede route ligt vanaf de Oranjesluizen, via het Markermeer, de Krabbersgatsluis of het Naviduct bij Enkhuizen en het IJsselmeer naar de Prinses Margrietsluis bij Lemmer.

Naar de Waddenzee:

  • Een derde route gaat vanaf Enkhuizen het IJsselmeer over naar Kornwerderzand, door de Afsluitdijk naar de Waddenzee.
  • Een vierde alternatief is ook vanaf Enkhuizen over het IJsselmeer naar Den Oever en van daar door de sluis naar de Waddenzee.

Alternatieve Staande Mast Route

De noordelijke route kent nog een Alternatieve Staande Mast Route tussen Amsterdam en Den Helder via de Zaan en het Noordhollandsch Kanaal. Voor dit vaartraject geldt een maximale toegestane diepgang van 2.85 meter.  De bruggen worden ’s nachts niet bediend.

Meer informatie

Als je de vaarroute via het Prinses Margrietkanaal naar Grou kiest, dan ga je bij Grou bakboord uit (linksaf) de betonde vaargeul in. Vervolgens via de Neare Galle, de Wergeasterfeart, de nieuwe vaarroute om Wergea heen en over het Aquaduct Langdeel naar de aansluiting met het Van Harinxmakanaal (kmr. 32). 

Als je het Van Harinxmakanaal opvaart, kies je voor Dokkum/Harlingen de richting naar Leeuwarden. De route kent een beperkte diepgang van 1 .90 meter, die geldt vanaf Grou en voor het varen door de stad Leeuwarden, de Dokkummer Ee en voor het Rietdiep. Voor Harlingen blijf je het Van Harinxmakanaal volgen of direct na Leeuwarden stuurboord uit richting Dokkum/Lauwersoog. De actuele waterstand is terug te vinden bij waterstanden Wetterskip Fryslân.

Als je ervoor kiest om vanaf kmr. 32 het Van Harinxmakanaal in zuidelijke richting te bevaren, dan kom je uiteindelijk op het Prinses Margrietkanaal en kun je met staande mast slechts doorvaren via sluis Gaarkeuken, over het Van Starkenborghkanaal tot de spoorbrug bij Zuidhorn of via het Hoendiep naar de jachthaven in Briltil.

Lees ook het artikel 'Zeven alternatieve vaarroutes langs het Prinses Margrietkanaal'.

Uurbericht

De Centrale Meldpost IJsselmeergebied zendt ieder uur een scheepvaart uurbericht uit op marifoonkanaal 1, onder meer de weersverwachting en de golfhoogte op het IJsselmeer en Markermeer. De meest actuele bedieningstijden van bruggen (grote rivieren) vind je op www.vaarweginformatie.nl

Zie ook de informatie over de trajecten West-Nederland (middendeel) en Deltawateren (het zuidelijke deel) van de Staande Mast Route.