Voor betere doorstroming: Blauwe Golf verbindend

publicatie:
18
-
12
-
2018
Binnen het cluster Blauwe Golf werken de provincies Noord- en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan een betere doorstroming voor weg- en waterverkeer.

Binnen het cluster Blauwe Golf werken de provincies Noord- en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan een betere doorstroming voor weg- en waterverkeer. 

Het begrip Blauwe Golf doelt op een vlotte veilige doorvaart voor schepen, met weinig oponthoud voor het wegverkeer door openstaande bruggen. In bredere zin gaat Blauwe Golf over alle voorzieningen die een betere doorstroming en reistijdwinst opleveren voor verkeer over het water en ook op de weg daar waar water en wegen elkaar kruisen.

Informatie-uitwisseling

Die tijdwinst is te behalen door een betere informatie-uitwisseling tussen vaarwegbeheerders, de scheepvaart en het wegverkeer. Vooral informatie over openingstijden van sluizen en bruggen en de beschikbaarheid van ligplaatsen in de haven zorgt voor snellere doorstroming. Door slim geplande brugopeningen vermindert het oponthoud voor het wegverkeer. Informatie over het tijdstip dat een brug opengaat, bevordert de doorstroom voor het wegverkeer omdat automobilisten hun reisgedrag flexibel kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld door later te vertrekken of een andere route te kiezen.

Vier regionale projecten

Er lopen op dit moment vier innovatieve regionale projecten op het gebied van informatie-uitwisseling, ieder met een eigen focus. 

  • In Zuid-Holland zijn data uit verschillende informatiesystemen samengebracht in een database. Op die manier komt veel reisinformatie bij elkaar en die gegevens worden in realtime doorgegeven aan reizigers op het water en op de weg. Schippers en automobilisten kunnen via realtime informatie anticiperen op de opening van de brug. Weggebruikers kunnen geïnformeerd worden over alternatieve routes, en het is van belang voor ambulances, bussen.
  • Door gecoördineerde brugopeningen is er tijdwinst te behalen. Noord-Holland heeft in 2014 het concept Vaarpadplan getest op de Westelijke Staande Mastroute.Deze route wordt vooral gebruikt door de recreatievaart. Op een vaartraject dat normaal gemiddeld zo’n negen uur in beslag neemt – het traject tussen de A9 en A44 dat onder andere door Haarlem loopt - werden de brugopeningen op elkaar afgestemd. Rekening houdend met de gemiddelde snelheid die de schepen varen, gaan de bruggen op vaste tijden open. Zo ontstaat er een open vaarpad en kunnen de schepen met staande mast in konvooi het traject dat gemiddeld zo’n negen uur in beslag neemt nu in de helft van de tijd afleggen. 
  • Brug Management Systeem berekent het ideale moment voor de brugopening. De adviesapplicatie BMS - het Brug Management Systeem - geeft brugwachters advies over het beste moment om de brug te openen. Aan de hand van actuele informatie over de situatie op de weg, het openbaar vervoer en over de openingstijden van nabijgelegen bruggen berekent het BMS het ideale tijdstip. De brugopeningstijden komen ook beschikbaar voor de Nationale Databank wegverkeersgegevens en daarmee voor navigatie- en verkeersinformatiesystemen. 
  • Binnenschippers zien via BLIS waar vrije ligplaatsen zijn in de haven. Het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS) is een informatievoorziening voor binnenvaartschippers. De schipper kan op de website de actuele bezetting zien van de openbare binnenvaart ligplaatsen in de haven van Rotterdam. Een kaart geeft precies aan waar er een vrije plaats is, hij hoeft dus niet te zoeken. Minder onnodige vaarbewegingen zorgen voor lagere brandstofkosten, minder uitstoot en een betere doorstroming in de haven. 


Meer informatie vind je op de website van ‘Beter benutten’.

Bekijk hieroner een video met uitleg over de Blauwe Golf:

 

 

Of download de flyer over de Blauwe Golf.

 Goede, veilige vaart!