Bekijk het webinar ‘Vaar mee op de Staande Mast Route’

publicatie:
28
-
05
-
2021
Donderdag 27 mei 2021 organiseerden we het webinar ‘Vaar mee op de Staande Mast Route’ in samenwerking met onze partners. Het webinar, inclusief de Q&A met de experts is hieronder in zijn geheel terug te kijken. Onder de video lees je de antwoorden van de experts op enkele vragen die tijdens het webinar gesteld werden.

Donderdag 27 mei 2021 organiseerden we het webinar ‘Vaar mee op de Staande Mast Route’ in samenwerking met onze partners. Het webinar, inclusief de Q&A met de experts is hieronder in zijn geheel terug te kijken. Onder de video lees je bovendien de antwoorden van de experts op enkele vragen die tijdens het webinar gesteld werden.

Onderwerpen die tijdens het webinar aan bod komen:

- Hoe is de SMR ontstaan en voor wie is deze bedoeld?
- Welke trajecten zijn er?
- Welke voorbereidingen moet je treffen voor het varen van de SMR?

- Waar moet je rekening mee houden onderweg?

Het webinar werd gemodereerd door Eline Huiting, plaatsvervangend havenmeester bij Port of Amsterdam. De presentaties werden verzorgd door:

  • De zuidelijke Staande Mast Route – Cees van der Spek, nautisch beheerder Rijkswaterstaat
  • De westelijke Staande Mast Route / blauwe golf – Bart Bosman, verkeersmanager Smart Mobility provincie Noord-Holland
  • Over de Gouwe – Rob Weeda, sr. Adviseur Vaarwegen provincie Zuid-Holland
  • Voorbereidingen en tips - Auke Bender, regiovertegenwoordiger Watersportverbond Noord-Holland Zuid
  • Beroepsvaart en VDJS-knooppunten - Andries de Weerd, Regiocoördinator IJsselmeer en Noord-Holland BLN Schuttevaer

Bekijk het webinar:

Vragen en antwoorden over het varen op de Staande Mast Route:

1) Ik heb geen marifoon aan boord, wat moet je dan doen? Hoe zit het met marifoonplicht?

Antwoord van Andries de Weerd: “Zonder marifoon ben je op de Staande Mast Route wel redelijk gehandicapt, want je mist dan wel een hoop informatie. Ik zou dan adviseren om een handmarifoon aan te schaffen zodat je toch mee kunt luisteren naar wat er om je heen gebeurt. Let wel op dat je daarvoor een marifoon bedieningscertificaat nodig hebt, anders mag je hem niet gebruiken. Als je dit allemaal te kostbaar of te ingewikkeld vindt is een goede voorbereiding extra belangrijk. Je kunt je dan bij sommige bruggen via een meldknop melden. Aansluiten in een konvooi is dan ook een slim idee, dan kan je gebruik maken van het vakmanschap om je heen.

2) Is de SMR bruikbaar door catamarans met een breedte van 8,5 m en een hoogte 22 m?

Antwoord van Rob Weeda: Ja, schepen met die maat kunnen gebruik maken van de Staande Mast Route. De doorvaartbreedte is zeker overal 12 meter en de hoogte is gemaximeerd op 30 meter.

3) Waar staat informatie over stremmingen?

Antwoord van Cees van der Spek: Hiervoor kun je kijken op www.vaarweginformatie.nl, daar staan alle stremmingen en extra vaarweginformatie op op vermeld. Ook kun je op Teletekst pagina 721, berichten aan de binnenvaart. Op sommige plekken langs de route staan ook route-informatieborden.

4) Mag je bij een brug met rood-groen licht al doorvaren als je voldoende ruimte hebt?

Antwoord van Bart Bosman: Nee, dat mag niet. Je moet altijd even wachten op groen licht, dan pas mag je doorvaren.

5) Welke snelheid moet je aanhouden als je in konvooi de Staande Mast Route vaart?

Antwoord van Bart Bosman: Dat is ongeveer 5 knopen, zo’n 7,5 kilometer/uur. De brugwachters zijn hierin flexibel: als ze zien dat het konvooi bij elkaar is kunnen ze eerder bedienen. Of als er op de weg een hulpdienst met blauwe zwaailichten aankomt die de brug moet passeren, dan wacht de brugwachter daar even op. De vaste bedientijden van de spoorbruggen en de rijksbruggen zijn maatgevend en de brugwachters weten wanneer dat is en zorgen ervoor dat de bediening ook juist op die tijden is afgestemd.

6) In de presentatie werd gezegd dat sommige bruggen niet konden draaien bij ‘veel wind’. Hoeveel is dat?

Antwoord van Auke Bender: Dat kan per brug verschillen. Sommigen draaien met windkracht 6 Bft niet en andere met 7 Bft. Maar er zijn ook bruggen die onbeperkt draaien en ook hoge windkracht gewoon aankunnen. In de almanak kun je per brug precies zien wanneer ze draaien.

7) Hoe meld je je aan voor een konvooi?

Antwoord van Auke Bender: Je hoeft je niet officieel aan te melden. Meestal verzamelt zo’n konvooi zich voor een brug waarvoor ze moeten wachten tot die open gaat en vaak werpt er zich een groot schip op als ‘officieus konvooileider’. En de rest volgt hem dan.

8) Waar is de kaart van de Staande Mast Route te vinden?

Die is in zijn geheel te vinden op in het kennisartikel Staande Mast Route op de website van Varen doe je Samen!

9) Wanneer worden de bruggen aangepakt om het gele signaal te kunnen geven als de brug nog niet geheel open is maar voldoende voor lagere schepen?

Antwoord van Cees van der Spek: Dat ligt aan de beheerder ter plekke, dat kan een provincie, gemeente, ProRail of Rijkswaterstaat zijn. Het vraagt nogal een aanpassing in het besturingssysteem, dat moet allemaal geprogrammeerd worden en dat is niet zo makkelijk gedaan. Bij Rijkswaterstaat wordt een vervanging- en renovatieprogramma uitgerold waarbij het bewegingswerk en het besturingssysteem wordt vernieuwd. Bij die vernieuwingen wordt ook de aanpassing aan het gele licht doorgevoerd.

10) Welke app of digitale vaargids is aan te raden bij het in konvooi varen door Noord-Holland?

Daarvoor kun je verschillende apps gebruiken. Je leest er meer over in het artikel ‘Vaar mee op de Blauwe Golf’.

11) Met welke bedienkosten moet je rekening houden voor de Staande Mast Route?

Antwoord Rob Weeda: In Zuid-Holland niet. Bart Bosman: In Noord-Holland moet betaald worden voor de Rijnlandsluis, de doorvaart door Haarlem en voor Amsterdam wordt er nog gekeken naar de invoer van het doorvaartvignet. Het doel van het invoeren van het digitale doorvaarvignet in Amsterdam is om de vaarbewegingen te registeren, vult Auke Bender aan. Momenteel is nog niet duidelijk hoe en wanneer het vignet ingevoerd gaat worden.

12) Heeft de bediening zicht op AIS-informatie en zien ze je komen als je een transponder hebt?

Antwoord van Cees van der Spek: Dat is niet in zijn algemeenheid te beantwoorden. Er zijn bedienposten die dat wel hebben, er zijn bedienposten die recreatievaart eruit filteren. Dus het is per bedienpost een beetje verschillend.

Houd voor meer informatie over onze webinars de website in de gaten!

Goede, veilige vaart!