Staande Mast Route

publicatie:
01
-
01
-
2024
De Staande Mast Route is een veilige en vlotte doorgaande route voor zeil- en motorboten met een mast- of opbouwhoogte van meer dan 6 meter die je in staat stelt om van de Deltawateren tot het IJsselmeergebied, Friesland en Groningen te varen via de binnenwateren.

Zo vermijd je een route over de Noordzee. Dit is dus erg handig als je schip, uitrusting en/of bemanning niet zeewaardig genoeg is voor de route over de Noordzee. De maximale diepgang voor de route is voor sommige trajecten 2,50 meter. De route loopt van Breskens/Vlissingen tot en met Delfzijl.

Waterbeheerders hebben afspraken gemaakt om de bedieningstijden van bruggen en sluizen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Omdat er veel verschillende vaarwegbeheerders zijn op het traject is het belangrijk om van tevoren goed te checken of er geen stremmingen of bijzonderheden zijn. Het kan erg vervelend zijn als je ergens halverwege stranden niet verder kunt.

Als je van plan bent de Staande Mast Route te gaan varen, bekijk dan eerst welk gedeelte je gaat varen.

De route hebben we opgedeeld in 3 deeltrajecten:

Vertrektijden

Vooral het traject West-Nederland is een route met veel bruggen en sluizen, waar scheepvaart-, trein- en wegverkeer elkaar veel tegenkomen. Er zijn op dit traject 2 routes mogelijk, de route dwars door Amsterdam (nachtelijke passage) waarmee je op het IJ komt, of meer westelijk de route langs Haarlem die uitkomt meer westelijk op het Noordzeekanaal.

Belangrijke vertrekpunten en tijden op het Oostelijke traject (via Amsterdam) zijn:

Van zuid naar noord            

  • De spoorbrug te Dordrecht van 6:12 uur
  • De spoorbrug Gouda van 12:27 uur
  • De Schinkelbruggen van 00:19 uur
  • De Oranjesluis van 4:00 uur (Buiten-IJ)

Van noord naar zuid

  • De Oranjesluis van 24:00 uur (Buiten-IJ)
  • De Schinkelbruggen van 5:30 uur
  • De spoorbrug Gouda van 12:27 uur
  • De spoorbrug Dordrecht 19:12 uur

Als je deze tijdstippen niet haalt, is het traject niet binnen 24 uur te bevaren.

Het is zeer raadzaam om de route vooraf te bestuderen. De brug over de Noord, de Alblasserdamse brug, draait bijvoorbeeld niet bij windkracht 7 of hoger. Maar juist ook van tevoren eventuele wijzigingen in bedieningstijden of stremmingen te checken. Dit kun je vinden via vaarweginformatie.nl

Vaar je in 2024 met staande mast? Er zijn veel stremmingen op dit moment. Let extra goed op en ga goed voorbereid op reis.

Van Deltawateren tot Noord-Nederland

Hier volgt een (korte) omschrijving van een vaartocht van Dortsche Kil tot Leeuwarden. Let op dat deze omschrijving geen actuele stremmingen bevat.

Via de Dortsche Kil kom je op de Oude Maas en vaar je in westelijke richting naar de ingang van de Hollandsche IJssel. Op dit traject is er veel (grote) beroepsvaart. Blijf als recreatievaarder goed stuurboordwal varen en steek haaks over bij kruisingen. Zorg dat je de juiste marifoonkanalen gebruikt, je vindt deze in de Almanak. 

Na Gouda kom je in De Gouwe waar het erg smal wordt, terwijl het vaarwater gedeeld wordt met beroepsvaart. Bekijk de speciale brochure over veilig varen op de Gouwe

Na de Oude Rijn kun je via het Braassemermeer en de Westeinderplassen naar Amsterdam varen. Let op de Schiphol-basculebrug in de Rijksweg A9, deze wordt maar een paar keer per dag bediend. 

De nachtelijke passage door Amsterdam is een bijzondere gebeurtenis, je vaart over de grachten door de stad naar het IJ, waarbij je 12 bruggen en een sluis passeert. Je moet je voor 23.00 uur melden bij de sluismeester van de Nieuwe Meersluis (van Zuid naar Noord) of voor 24.00 uur bij de ingang Houthaven (Noord naar Zuid) te Amsterdam en je vaart vervolgens in konvooi door Amsterdam. Zorg dat je de situatie op het IJ bekeken hebt op de waterkaart, bekijk het Knooppuntenboekje, zodat je niet onvoorbereid om 2 uur ‘s nachts het IJ opvaart.

Let op: je dient vooraf, online, een doorvaarvignet te kopen en te activeren.

Je kunt ook de Oostelijke route volgen die via Haarlem naar het Noordzeekanaal loopt. Ook in Haarlem passeer je 10 bruggen.

Via de Oranjesluizen en de Schellingwouderbrug kom je op het Markermeer. Je kunt dan via Lelystad of Enkhuizen het IJsselmeer bereiken. Bij Lemmer kun je Friesland in. Je komt dan op het Prinses Margrietkanaal. VDJS heeft een video over de vaarweg Lemmer-Delfzijl gemaakt.

Er zijn in Friesland meerdere routes die het PM-Kanaal vermijden. Wel is de maximale diepgang dan soms tegen de 1.60 meter. Een alternatief is buitenom via Harlingen, door het Van Harinxmakanaal, richting Leeuwarden te varen.

Goed voorbereid

De Staande Mast Route is een prachtige route, dwars door Nederland, met veel mooie aanleg mogelijkheden en mooie dorpen en steden om te bezoeken. Wel is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Er zijn trajecten bij waar het druk is en waar recreatie- en beroepsvaart elkaar veel tegenkomen. Zorg dat je de vaarregels kent, houd goed stuurboordwal en vaar niet in de dode hoek van een beroepsvaarder. Zorg er ook voor dat je motor in orde is.

Motorstoring op een drukke rivier met beroepsvaart is niet best. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, stuur direct naar de kant, meer aan of gooi je anker uit dicht bij de kant en roep onmiddellijk hulp in via je marifoon of telefoon.

In onze brochure over de Staande Mast Route vind je meer informatie over de drukke passages. op de route. Bekijk ook eens onze knooppunten.

Goede, veilige vaart!