Zeilwedstrijd organiseren? Spannend en leuk! Maar wat zijn de regels?

publicatie:
19
-
09
-
2017
In Nederland wordt veel aan wedstrijdzeilen gedaan. Spannend en leuk voor de deelnemers. Er zijn ook vaarweggebruikers die schrikken van een groot veld wedstrijdzeilers die op hen afkomt. Wat zijn de regels?

In Nederland wordt veel aan wedstrijdzeilen gedaan. Spannend en leuk voor de deelnemers. Er zijn ook vaarweggebruikers die schrikken van een groot veld wedstrijdzeilers die op hen afkomt. Wat zijn de regels?

Melding of vergunning

Als je als watersportvereniging een zeilwedstrijd wilt organiseren, ben je verplicht (art 1.23 BPR) om hier een melding van te maken. Voor sommige evenementen volstaat een melding, anders heb je een vergunning nodig. Op de website van Omgevingsloket Online kun je een vergunning-check doen om te kijken wat je nodig hebt. Ook kun je hier de vergunning aanvragen. De vergunningsverlener kan in de vergunning een extra reglement opnemen voor de zeilwedstrijd.

Vaarregels

Van belang is dat de normale vaarreglementen (BPR of RPR) altijd gelden, ook tijdens de wedstrijd. Dus moet elke wedstrijdzeiler zich houden aan de geldende vaarregels als hij een andere vaarweggebruiker tegenkomt die niet deelneemt aan de wedstrijd. De wedstrijdzeilers mogen dus best een vaargeul kruisen, mits ze daarbij geen scheepvaart hinderen die stuurboordwal varen in die vaargeul.

Vaarreglement en wedstrijdreglement

Het kan wel zijn dat de wedstrijdleiding zelf een extra reglement opstelt waarin andere bepalingen zijn opgenomen. Maar nogmaals, BPR/RPR gaan altijd voor. Het wedstrijd comité moet niet alleen toezien op de naleving van het wedstrijdreglement, maar ook op de naleving van het vaarreglement. Mocht een deelnemer een fout maken, volgt diskwalificatie. Voor de wedstrijdzeilers: Vaak wordt er in een wedstrijd op het scherpst van de snede gevaren, dat maakt het natuurlijk ook zo spannend! Let erop dat andere vaarweggebruikers hier niet mee bezig zijn, dus geef ze de ruimte en geef op tijd voorrang. Meer over vergunningen op en aan het water vindt u op de website Watervergunningen van Rijkswaterstaat.

Goede veilige vaart!

Foto: Erwan Hesry via Unsplash