Uniforme richtlijnen voor gebruik bellyboats

publicatie:
27
-
02
-
2024
Er zijn sinds dit jaar nieuwe uniforme richtlijnen voor het gebruik van bellyboats. Ze blijven welkom op het water, maar wel onder strengere voorwaarden.

Een bellyboat is een klein bootje dat erg populair is onder vissers. Wellicht dat je een bellyboat hebt zien drijven op het water, of vis je zelf wel eens vanuit een bellyboat. Sportvisserij Nederland geeft aan dat handhavers steeds vaker sportvissers zien in bellyboats bij hun rondes op het water.

Incidenten

De afgelopen jaren vonden steeds meerdere incidenten plaats die maar nét goed aflopen. Verkeersleiders op het water blijken genoeg verhalen uit te kunnen wisselen over bellyboaters die net niet waren overvaren door schepen. In 2021 was een incident bij Krammersluizen waarbij een tanker vastliep om te voorkomen zo’n twintig kleine bootjes, inclusief bellyboats, te overvaren.

De schade was beperkt, maar de situatie levensgevaarlijk. Een duidelijk sein voor Rijkswaterstaat, politie, justitie en Sportvisserij Nederland om rond te tafel te gaan en nieuw beleid en nieuwe richtlijnen op te stellen om (ergere) incidenten voor te zijn.

Watersport zonder schip

Er zijn verschillende soorten bellyboats, zowel met als zonder motoraandrijving. Door de verschillen was het lange tijd moeilijk om regels op te stellen. Moest het gecategoriseerd worden als drijvend object of een klein schip? Uiteindelijk is besloten om bellyboats als ‘watersport zonder schip’ te beschouwen. Ook de bellyboats mét motor. De reden hiervoor is dat het niet gegarandeerd is dat een bellyboat met een constante snelheid van 6 kilometer per uur kan varen. Dit is wel van belang om bijvoorbeeld bij gevaar weg te kunnen komen.

Handhaving

Hierdoor komt een einde aan de vrije interpretatie van de bellyboat en ontstaat er één richtlijn. Bellyboaten bij een sluis, stuw, brug, vaargeul en op randen van de betonde geulen is per januari 2024 verboden. Als iemand wel op een verboden plek gaat vissen met bellyboat kan diegene een boete krijgen van circa 150 euro. Zowel de handhavers van Rijkswaterstaat als de waterpolitie zijn bevoegd om deze boetes uit te schrijven.

Goede, veilige vaart!

Bron afbeelding en tekst: Sportvisserij Nederland