Staande Mast Route

Staande Mast Route is een veilige en vlotte doorgaande route voor zeil- en motorboten met een mast- of opbouwhoogte van meer dan 6 meter. Traject Breskens – Delfzijl. De recreatievaart en de beroepsvaart bevaren het traject.

De Staande Mast Route is te verdelen in deeltrajecten:


Waterbeheerders van de Staande Mast Route stemmen de bedieningstijden van bruggen en sluizen zoveel mogelijk op elkaar af.

Algemente informatie:

Belangrijkste vertrekpunten voor de passages

Van zuid naar noord

Van noord naar zuid
De spoorbrug van 6:12 uur te Dordrecht
De spoorbrug Gouda van 12:27 uur
De Schinkelbruggen van 00:19 uur
De Oranjesluis van 4:00 uur (Buiten-IJ)

De Oranjesluis van 24:00 uur (Buiten-IJ)
De Schinkelbruggen van 5:30 uur
De spoorbrug Gouda van 12:27 uur
De spoorbrug Dordrecht 19:12 uur


Als je deze tijdstippen niet haalt, is het traject niet binnen 24 uur te bevaren.
De brug over de Noord, de Alblasserdamse brug, draait niet bij windkracht 7 of hoger.


Hinder door werkzaamheden

De vaarwegbeheerders op deze routes zijn verantwoordelijk voor het onderhoud aan vaarwegen, bruggen en sluizen. Zij stemmen werkzaamheden op elkaar af, zodat altijd één staande mastroute beschikbaar is.

Spoorbruggen

Op www.spoorbruggen.nl vind je bij iedere spoorbrug apart vermeld of er geplande werkzaamheden zijn die de brugbediening kunnen beïnvloeden. Je vindt hier ook uitgebreide informatie over de spoorbruggen en de geplande openingstijden.

Onverwachte gebeurtenissen

Hinder of vertraging door onverwachte gebeurtenissen (calamiteiten) worden kenbaar gemaakt op mobiele tekstborden. Ook krijg je informatie van de brugwachter, sluismeester, verkeersleider of de bemanning van een patrouillevaartuig.

Adressen

Routecoördinatie

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
Tel: 088-7970800 (alg. nummer)
Tel: 0800-8002 (reacties (vaar)wegen)
www.rijkswaterstaat.nl

Provincie Noord-Holland
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Servicepunt wegen & vaarwegen: Tel. 0800-0200600

Operationele informatie

 • Alphen a/d Rijn Bedieningscentrale Steekterpoort: 070-4417500
 • Bedien- & havengeldpost Westerkeersluis: 020-6241457
 • Bedienpost bruggen/sluizen Vlissingen: 0118-412372
 • Centrale post IJsselmeergebied: 0320-261111
 • Havenkantoor Haarlem: 023-5310904
 • Havenkantoor Zaanstad: 075-6816888
 • Regionale Verkeerscentrale Dordrecht: 088-7970800
 • Schelde Coördinatiecentrum: 0118-424790
 • Verkeersmanagementcentrale Rhoon: 088-7985132
 • Volkeraksluizencomplex: 088-7974990
 • Verkeerspost Wemeldinge: 0113-622110
 • Verkeerspost Hansweert: 0113-382751
 • Verkeerspost Schellingwoude: 020-6946161
 • Verkeersmanagementcentrale Wijde Blik: 0255-565700


Meer informatie:

Gebruik voor een veilige navigatie de ANWB Staande Mast Route en de meest recente waterkaarten en almanakken.
  

Meer over dit onderwerp:


 

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer