Infographic: 10 tips voor veilige konvooivaart

publicatie:
28
-
04
-
2022
Voor iedereen die van plan is om een traject af te gaan leggen waar voor brug -en sluisopeningen in konvooi gevaren wordt hebben we tien handige tips voor een veilige konvooivaart opgesteld. Je leest ze hieronder in de infographic: Veilige konvooivaart – 10 tips.

Voor iedereen die van plan is om een traject af te gaan leggen waar voor brug- en sluisopeningen in konvooi gevaren wordt hebben we tien handige tips voor een veilige konvooivaart opgesteld. Je leest ze hieronder in de infographic: Veilige konvooivaart – 10 tips.

Varen in konvooi gebeurt bijvoorbeeld op de Staande Mast Route. Het heeft verschillende voordelen, zoals een vlotte doorstroming bij bruggen en sluizen, minder brugopeningen voor het wegverkeer, en als je wat minder ervaren bent kun je makkelijk meevaren met de andere boten in het konvooi. 

(klik voor een grotere versie)

10 tips konvooivaren

  1. Vaar op de Staande Mast Route een richtsnelheid van 4,5 knoop, 8 kilometer/uur.
  2. Snelvaren loont niet; brugbediening wordt op de richtsnelheid van het konvooi afgestemd.
  3. Houd voor een snelle doorvaart de snelheid erin na een brug- of sluispassage, daarna gas eraf naar richtsnelheid van het konvooi.
  4. Bij het wachten voor brug of sluis: vaar zover mogelijk door en maak gebruik van wachtplaatsen voor de recreatievaart. Vaar in een sluis zover mogelijk naar voren, tenzij iets anders door de medewerkers opgedragen wordt.
  5. Let goed op de seinen bij de brug. Bruglichten rood: niet doorvaren. Rood-groen: het doorvaren is verboden, maar dit zal aanstonds worden toegestaan. Enkel- of dubbelgroen: doorvaren.
  6. Maak optimaal gebruik van de ruimte bij een brugopening, houd max. 1-2 bootlengtes afstanden laat geen gaten vallen. Wel graag aansluiten bij brugpassages.
  7. Ken de waterstanden de hoogte van je schip of mast!
  8. De brugwachter bepaalt het meest efficiënte moment om de brug te openen. Volg zijn aanwijzingen op.
  9. Houd er rekening mee dat hulpdiensten over de weg altijd voorrang hebben bij een brugopening.
  10. Bereid je reis goed voor en zorg datje weet waar vaste bedieningstijden gehanteerd worden en waar brugbediening op aanvraag is. Kijk op www.vaarweginformatie.nl voor de meest actuele informatie.

Meer weten?

Bekijk ook het webinar ‘Vaar mee op de Staande Mast Route’ en lees de informatie over de Staande Mast Route als je nog meer wilt weten over konvooivaren.

Goede, veilige vaart!