Vogelrustgebieden in Provincie Fryslân te herkennen aan gele boeien

publicatie:
07
-
10
-
2019
In de wintermaanden kun je op verschillende plekken in de Friese Meren en Alde Feanen gele boeien (zie foto boven) tegenkomen. Deze boeien markeren vogelrustgebieden, waar tussen 1 oktober en 1 april bijzondere wintervogels, zoals de wintertaling, de slobeend en het nonnetje verpozen.

In de wintermaanden kun je op verschillende plekken in de Friese Meren en Alde Feanen gele boeien (zie foto) tegenkomen. Deze boeien markeren vogelrustgebieden, waar tussen 1 oktober en 1 april bijzondere wintervogels, zoals de wintertaling, de slobeend en het nonnetje rusten.

Gele boeien

De provincie Fryslân heeft de boeien dit jaar voor het zesde jaar uitgezet. De gele boeien zijn voorzien van een blauwe sticker met daarop ‘Vogelrustgebied’. De rustgebieden liggen vooral langs de ondiepe randen van de meren en nooit in vaargeulen. 


De provincie vraagt iedereen die in de buurt van de vogelrustgebieden vaart om ruime afstand van de gele boeien te houden, om de vogels rust te gunnen. Het is namelijk belangrijk dat ze niet onnodig opvliegen, want dat kost erg veel energie en gaat het opbouwen van reserves tegen. Een bootje op enkele tientallen meters van een groep vogels kan al voldoende verstoring veroorzaken om ze op te laten vliegen. Dat geldt niet alleen voor motorbootjes, maar ook voor kano’s, sloepen, zeilbootjes en zelfs voor voetgangers langs de kant.

Vogelrustgebieden

De gemarkeerde plekken kom je tegen op: 

  • De Fluezen 
  • De Aldegeaster Brekken 
  • De Wite Brekken en Swarte Brekken 
  • De Alde Feanen 
  • De Snitser Mar

De exacte locaties van de vogelrustgebieden in de Friese meren zijn op onderstaande kaart te bekijken. Op de website www.fryslan.nl/vogelrustgebied kun je meer informatie en ook onderzoeksresultaten vinden.

Betrokken partijen

De provincie Fryslân heeft samen met sportvissers, watersportverenigingen, natuurorganisaties, recreatieondernemers en anderen gewerkt aan natuurplannen in het Friese merengebied. Onderdeel hiervan is de vrijwillige Erecode voor winterrustgebieden die in 2013 is geformuleerd.