Veiligheidsanalyse op vaarwegen tussen Drachten en Heerenveen

publicatie:
16
-
05
-
2019
De provincie Friesland laat een veiligheidsanalyse uitvoeren op de vaarwegen tussen Drachten en Heerenveen. Veiligheidspsychologen van de Rijksuniversiteit Groningen gaan het vaargedrag in dit gebied onderzoeken. Dat schrijft de Leeuwarder Courant.

De provincie Friesland laat een veiligheidsanalyse uitvoeren op de vaarwegen tussen Drachten en Heerenveen. Veiligheidspsychologen van de Rijksuniversiteit Groningen gaan het vaargedrag in dit gebied onderzoeken. Dat schrijft de Leeuwarder Courant.

Drukke vaargebieden

Door op drukke dagen het vaargedrag van verschillende mensen te filmen, moeten de experts veiligheidsrisico’s in kaart brengen. De vaarwegen doorkruisen drukke recreatiegebieden bij Terherne en Earnewâld. Beroepsvaart en recreatieverkeer komen elkaar tegen. Volgens de provincie ontstaat daardoor een gevoel van onzekerheid.

Veiligheid

De krant tekent op dat er de afgelopen jaren weliswaar geen aanvaringen tussen beide groepen in het vaargebied zijn geregistreerd, maar gedeputeerde Sietske Poepjes maakt daar wel twee kanttekeningen bij. De eerste is dat er in het verleden weinig aandacht was voor de registratie van (bijna-) ongevallen. Er zou daarom geen goed beeld bestaan van de veiligheidssituatie. De tweede is dat er een ”gevoel van onveiligheid’’ ontstaat als binnenvaarders en plezierboten elkaar kruisen.

Filmen vaarweggebruikers

De provincie laat nu op beide vaarwegen een veiligheidsanalyse uitvoeren. De onderzoekers zullen filmopnames maken van vaargedrag vanaf een binnenvaartschip, een kruiser, een sloep en een zeilboot. Dat moet duidelijk maken waar en wanneer er sprake is van onveiligheid en welke maatregelen voor verbetering kunnen zorgen.

Alternatief

Komend najaar buigen provinciale staten zich over de vaarwegen. Aan de orde is dan opnieuw de vraag of er met het oog op de beroepsvaart, waar de schepen steeds langer en breder worden, nieuwe tracés nodig zijn. Een terminal langs het Prinses Margrietkanaal is een mogelijk alternatief. Richting Drachten is het gebied tussen Grou en de Alde Feanen in beeld. Gemeente Heerenveen onderzoekt verbeteringen van de route naar Heerenveen. 

Foto boven: Scheepvaart op het Prinses Margrietkanaal - https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken
Bron: Leeuwarder Courant