Wetterskip Fryslân: steeds minder gebruik van illegale antifouling

publicatie:
21
-
08
-
2017
Het gebruik van illegale onderwaterverf door recreatievaarders is dit voorjaar verder afgenomen. Dat concludeert het Wetterskip Fryslân, dat dit voorjaar controles bij werven, verkooppunten en particuliere bootbezitters hield.

Het gebruik van illegale onderwaterverf door recreatievaarders is dit voorjaar verder afgenomen. Dat concludeert het Wetterskip Fryslân, dat dit voorjaar controles bij werven, verkooppunten en particuliere bootbezitters hield.

Verboden antifouling

In de pleziervaart wordt nogal eens gebruik gemaakt van antifoulings die niet zijn toegestaan. Het betreft dan antifouling waarin zware metalen en chemische bestrijdingsmiddelen zitten. Deze verven zijn voor de beroepsvaart wel toegestaan maar niet voor recreatieboten die vaak langere tijd stil liggen. De giftige stoffen in de antifouling verontreinigen het lokale water. De voor de pleziervaart verboden antifoulings zijn vaak via internet gewoon verkrijgbaar, waardoor bootbezitters soms onbewust in overtreding raken.

Controles hebben effect

De controles van het Wetterskip Fryslân blijken dus hun vruchten af te werpen. De Leeuwarder Courant meldt dat groothandel FOV de omstreden onderwaterverf dit voorjaar uit zijn assortiment heeft gehaald. Alle detaillisten kregen een brief met de uitleg waarom. Tot dusver had FOV volstaan met een bijsluiter. Bij de vorige controles in 2015 en 2016 waren twee op de drie winkeliers nog in overtreding. Dit kwam ze op een waarschuwing te staan. Bij een nieuwe heterdaad riskeren ze een boete van 2000 euro. Ondanks de positieve ervaringen van dit voorjaar zet het Wetterskip de antifoulingcampagne volgend jaar voort.

Onduidelijkheid over de juiste antifouling

Watersporters die de fout in gaan riskeren een boete van 2500 euro, en zijn verplicht de vervuilende laag antifouling te verwijderen. Om meer duidelijkheid over de juiste aangroeiwerende onderwaterverf te scheppen heeft Varen doe je Samen! een informatiepagina over antifouling gepubliceerd . Hier wordt aangegeven wat wel en niet is toegestaan en er worden alternatieven gegeven.