Staande Mast Route: Traject Noord-Nederland

Staande Mast Route: Traject Noord-Nederland

De Staande Mast Route tussen de Oranjesluizen en Delfzijl en tussen de Volkeraksluizen en Vlissingen is veel minder ingewikkeld dan het middendeel van de corridor. Het aantal vaarwegbeheerders is beperkt. Hier vind je een korte beschrijving.

Noord-Nederland

Vanaf Amsterdam (Oranjesluizen) komend zijn – afhankelijk van de bestemming Waddenzee of Delfzijl – diverse routes mogelijk om met staande mast naar het noorden of noordoosten te gaan. Zie hiervoor de uitgave Staande mastroute van de ANWB.

Vanaf Amsterdam (Oranjesluizen) komend zijn diverse routes mogelijk om met staande mast naar het noorden of noordoosten te gaan. Afhankelijk van je bestemming Waddenzee of Delfzijl. De vaarwegbeheerders zijn RWS Dienst IJsselmeergebied en de provincies Friesland en Groningen.

Ga voor het passeren van drukke scheepvaartknooppunten, zoals de Oranjesluizen, naar onze Knooppuntenboekjes

Aan de oostelijke zijde van de Oranjesluizen ligt het Buiten IJ en de Schellingwouderbrug. Houd hier rekening met binnenvaartschepen die de sluizen naderen en verlaten.

Over het IJsselmeer liggen vier routes die aansluiten op het midden van de Grote Staande Mast Route:

  • De hoofdroute vanaf de Oranjesluizen, via het Markermeer, de Houtribsluizen te Lelystad en het IJsselmeer naar de Prinses Margrietsluis te Lemmer
  • Een tweede route ligt vanaf de Oranjesluizen, via het Markermeer, de Krabbersgatsluis of het Naviduct te Enkhuizen en het IJsselmeer naar de Prinses Margrietsluis te Lemmer
  • Een derde en vierde route gaat vanaf Enkhuizen het IJsselmeer over naar Kornwerderzand of naar Den Oever, beiden in de Afsluitdijk en van daaruit naar de Waddenzee.

Via Stavoren, Workum, Harlingen en Lauwersoog kan Delfzijl ook binnendoor met staande mast bereikt worden.

De Centrale Meldpost IJsselmeergebied zendt ieder uur een scheepvaart uurbericht uit op marifoonkanaal 1, onder meer de weersverwachting en de golfhoogte op het IJsselmeer en Markermeer.

Als je de vaarroute via het Prinses Margrietkanaal naar Grou kiest, dan ga je bij Grou bakboord uit (linksaf) de betonde vaargeul in. Vervolgens via de Neare Galle, de Wergeasterfeart, de nieuwe vaarroute om Wergea heen en over het Aquaduct Langdeel naar de aansluiting met het Van Harinxmakanaal (kmr. 32).

Als je het Van Harinxmakanaal opvaart, kies je voor Dokkum/Harlingen de richting naar Leeuwarden. De route kent een beperkte diepgang van 1 .90 meter, die geldt vanaf Grou en voor het varen door de stad Leeuwarden, de Dokkummer Ee en voor het Rietdiep. Voor Harlingen blijf je het Van Harinxmakanaal volgen of direct na Leeuwarden stuurboord uit richting Dokkum/Lauwersoog.

Als je ervoor kiest om vanaf kmr. 32 het Van Harinxmakanaal in zuidelijke richting te bevaren, dan kom je uiteindelijk op het Prinses Margrietkanaal en kun je met staande mast slechts doorvaren via sluis Gaarkeuken, over het Van Starkenborghkanaal tot de spoorbrug bij Zuidhorn of via het Hoendiep naar de jachthaven in Briltil.
Meer over dit onderwerp:


 

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer