Staande Mast Route: Traject West-Nederland

Staande Mast Route: Traject West-Nederland

Willemstad – Dordrecht

Hollandsch Diep, Dordtsche Kil en Oude Maas = circa 28 km varen.

Hollandsch Diep:

 • Maak zoveel mogelijk gebruik van de recreatiebetonning en houd voldoende afstand tot de beroepsvaart
 • Zeilen op het Hollandsch Diep is toegestaan, maar je mag het betonde hoofdvaarwater niet opkruisen
 • In oktober/november wordt de recreatiebetonning opgenomen en in maart/april weer teruggelegd

Dordtsche Kil en Oude Maas

 • Houd in de Dordtsche Kil en op de Oude Maas rekening met stroomsnelheden tussen 2 tot 3 km/u, het gevolg van getijdenwerking
 • Aan de westzijde van de Dordtse bruggen kun je gebruik maken van de wachtsteiger in het Mallegat
 • Aan de oostzijde van de bruggen kun je het beste wachten in de Leuvehaven
 • In het Drechtstedengebied zijn tal van jachthavens om te overnachten en uit te rusten

Dordrecht – Gouda Noord

Nieuwe Maas en Hollandsche IJssel = circa 31 km varen.

 • Bij Dordrecht vaar je op de Oude Maas. De Staande Mast Route volgt de Noord: je moet hier nog steeds rekening houden met de snelle beroepsvaart en stromingen door het getij. De stroomsnelheden liggen tussen 2 tot 4 km/u
 • De rivier kent een paar scherpe en onoverzichtelijke bochten: blijf zo dicht mogelijk langs de stuurboordwal varen
 • Op de Hollandsche IJssel kun je de stroom mee of tegen hebben, afhankelijk van het getij. De stroomsnelheid ligt hier tussen 3 en 5 km/u. Houd daarmee rekening in je planning
 • Reken in je vaarplan ongeveer 1 uur oponthoud voor het schutproces bij de Julianasluis (Gouda)

Gouda – Oude Wetering

Gouwe, Oude Rijn, Heimans- & Woudwetering, Braassemermeer en Oude Wetering = circa 27 km varen.

 • De vaarweg heeft steile oevers en wordt als regionale vaarweg vrij intensief gebruikt door de beroepsvaart
 • Ten noorden van de hefbrug Boskoop is de Gouwe over een lengte van ongeveer 500 meter erg smal. Dit gedeelte Gouwe wordt beschouwd als een engte in de vaarweg. In deze gemeente vindt op de Gouwe verkeersregeling plaats door middel van lichten. Zie informatie in het  Zuid-Holland en de folder van de provincie Zuid-Holland. Houd rekening met een doorvaartijd van circa 20 minuten
 • Zie ook de folder: Veilig varen op de Gouwe


Oostelijke route via Amsterdam

Roelofarendsveen – Nieuwe Meer Amsterdam

Oostelijke Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de Nieuwe Meer = circa 20 km varen.

 • De bruggen over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder worden in de ochtend- en avondspits voor de recreatievaart niet apart bediend. De recreatievaart moet hier wachten. Als de beroepsvaart zich aandient bij de bruggen, dan kan de recreatievaart ook van de brugopening gebruik maken
 • Omdat de Schiphol-basculebrug in de Rijksweg A9 maar een aantal keren per dag wordt bediend, geldt ook voor dit traject dat voor beide richtingen in een konvooi wordt gevaren. Als je vanuit het zuiden komt aanvaren, dan moet je je (ruim) vóór 23.00 uur melden bij de sluismeester van de Nieuwe Meersluis in Amsterdam.
 • Het alternatief voor de doorvaart via Amsterdam is de westelijke route over de Ringvaart via Haarlem

Doorvaart door Amsterdam

 • De doorvaart door de stad Amsterdam is een belevenis op zich. In de stad passeer je twaalf beweegbare bruggen en één sluis
 • Waternet zorgt voor een efficiënte bediening en houdt toezicht op een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Er wordt altijd in konvooi gevaren. De bedieningstijden en tarieven vind je op www.waternet.nl
 • Zodra je gaat afmeren of de doorvaart door Amsterdam maakt (m.u.v. de wachtplaatsen bij sluizen en bruggen) moet je betalen. Dat kan alleen elektronisch met pinpas of creditcard

Zuid naar noord

 • Bij de sluismeester krijg je de juiste informatie over de nachtelijke doorvaart
 • De Nieuwe Meersluis luistert uit op marifoonkanaal 22 en is telefonisch bereikbaar via 020-6155115, maar je kunt ook naar de sluismeester toegaan
 • Rond 23.50 uur komt het konvooi in beweging; let op het matrix tijdbord op de brug
 • De eerste mogelijkheid van een brugopening is om 23.56 uur, maar afhankelijk van het aanbod aan schepen (zeiljachten) voor de sluis wordt een eerste doorvaart gepland
 • Als het aanbod groter is dan de capaciteit van de sluis (circa 20 schepen), wacht dan rustig op de tweede bediening

Noord naar zuid

 • Vaar je in noord-zuid richting en kom je vanaf het IJ, dan is de ingang van de Houthaven aan bakboord, net voorbij de rode ton nr. 2. Aan het einde van de haveningang is de brug van de Westerkeersluis
 • Meld je in de Houthaven aan bij de bedien- en havengeldpost Westerkeersluis. Deze luistert uit op marifoonkanaal 22, het telefoonnummer is 020-6241457
 • Luister voor het gehele vaartraject door Amsterdam de marifoon goed uit op kanaal 69 en bij de Nieuwe Meersluis en de Westerkeersluis op kanaal 22

Westelijke route via Haarlem

De meest actuele bedieningstijden (grote rivieren) vind je op www.vaarweginformatie.nl, die voor de overige wateren op de websites van de provincies.

 • De route loopt via de zuidelijke en westelijke Ringvaart door Haarlem
 • De route beslaat het vaartraject van de Oude Wetering bij Roelofsarendsveen tot en met het Zijkanaal C
 • Je moet betalen bij de Rijnlandsluis bij Spaarndam en voor de doorvaart door Haarlem
 • Tijdens het doorvaren van Haarlem passeer je tien bruggen. Doorgaans vaar je in ongeveer 1 tot 1,5 uur door Haarlem heen
 • De doorvaarttijd is afhankelijk van de hoogte van je schip, de openingstijd van de spoorbrug en het aantal schepen in het konvooi
 • Luister voor het gehele vaartraject door Haarlem de marifoon goed uit op kanaal 18
 • Nautische informatie vind je op www.haarlem.nl/doorvaarthoogten-bruggen
 • Je kunt de westelijke route bij de Buitenkaag verlaten en gebruik maken van de alternatieve route over de Kagerplassen, de Zijl en de Oude Rijn (lus via Leiden-Leiderdorp)noordelijk deel Alternatieve Staande Mast Routes

De meest actuele bedieningstijden (grote rivieren) vind je op www.vaarweginformatie.nl, die voor de overige wateren op de websites van de provincies.

 • De noordelijke route kent nog een Alternatieve Staande Mast Route tussen Amsterdam en Den Helder via de Zaan en het Noordhollandsch Kanaal. Voor dit vaartraject geldt een maximale toegestane diepgang van 2.85 meter. 
 • De bruggen worden ’s nachts niet bediend. 
 • U heeft op de Nederlandse binnenwateren de mogelijkheid om met een schip, waarvan de opbouwhoogte meer dan 6 meter is, een aantal aantrekkelijke en veilige routes te varen. Dit geldt voor zowel van zuid naar noord als van noord naar zuid. 
 • Een deel van de routecoördinatie wordt verzorgd door de provincie Noord-Holland.
 •  Voor het passeren van drukke scheepvaartknooppunten voor het Noordzeekanaal wordt verwezen naar het Knooppuntenboekje Noord-Holland van Varen doe je samen. 
 • Deze vaarroute is in gebruik door de recreatie- en beroepsvaart. 


Meer over dit onderwerp:


 

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer