Veilig varen op ruim vaarwater

Binnenvaartschepen varen geregeld op ruim vaarwater zoals het IJsselmeer, de Waddenzee en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse stromen. Het vraagt om een goede voorbereiding, want die verkleint de kans op incidenten.

De Inspectie Leefomgeving en Transport geeft de volgende aandachtspunten voor het veilig varen op ruim vaarwater. Deze zijn opgesteld met Rijkswaterstaat en de branche (Koninklijke BLN-Schuttevaer, Rijn en IJssel, Kantoor Binnenvaart, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart).

 • Zijn noodprocedures beschikbaar en bekend bij de bemanning?
 • Zijn reddingsboeien en zwemvesten voor iedere opvarende beschikbaar en klaar voor gebruik?
 • Is de bijboot onmiddellijk gebruiksklaar?
 • Zijn er actuele vaarkaarten aan boord en kan in geval van nood de juiste positie worden opgegeven?
 • Zijn de meest recente weersverwachting, het getijde en de verwachte golfhoogten bekend?
 • Is de navigatieapparatuur (radar, marifoon, dieptemeter, enz.) getest en in goede staat?
 • Zijn losse uitrustingsstukken aan dek geborgd tegen wegspoelen?
 • Zijn losse materialen, uitrustingsstukken, meubilair en apparatuur in onderdeks gelegen ruimten en verblijven voldoende geborgd tegen verschuiven en omvallen?
 • Zijn de ramen sterk genoeg of zijn de blinden aangebracht?
 • Zijn alle ramen, deuren, patrijspoorten en ‘schijnlichten’ op het voor- en achterschip, van accommodaties, machinekamers en magazijnen gesloten en geborgd?
 • Zijn alle toegangen tot voor- en achterpiek gesloten en geborgd?
 • Zijn alle openingen naar de kettingbak op voor- en achterschip waterdicht gemaakt en is hierbij de mogelijkheid voor een noodval van de ankers voorzien?
 • Zijn alle overige openingen en doorvoeringen die vanaf dek naar ruimten onder dek leiden waterdicht gemaakt?
 • Zijn er maatregelen genomen om instroom via ontluchtingsopeningen van brandstof-, smeerolie-, drinkwater- of sloptanks te voorkomen?
 • Is de roefrandafdichting naar de ondergelegen ruimten in orde en op lekkage gecontroleerd?
 • Zijn de waterzakken van de brandstoftanks afgetapt?
 • Is ervoor gezorgd dat de motoren en hulpaggregaten tijdens de vaart voldoende brandstof en lucht krijgen?
 • Zijn de aanwezige bilge-alarmen op hun juiste werking gecontroleerd?
 • Zijn de afsluiters van het lenssysteem geplaatst op lenzen?

Tanker

 • Zijn alle toegangen tot kofferdammen gesloten en geborgd?
 • Zijn ladingtanks en in de ladingzone gelegen sloptanks voldoende waterdicht gemaakt om instroom van overkomend water te voorkomen?

Droge lading

 • Is de lading voldoende vastgezet en geborgd?
 • Is ervoor gezorgd dat de lading niet kan verschuiven?
 • Zijn de laadruimten afdoende afgesloten tegen indringen van overkomend vast water?
 • Zijn lensputten en lensleidingen in de ruimen schoon en open?

Personenvervoer

 • Is er een passagierslijst?
 • Zijn de bergplaatsen voor reddingsmiddelen toegankelijk en open?
 • Is de bar ‘zeevast’ gemaakt? Gebroken glaswerk is gevaarlijk.
 • Is de kombuis ‘zeevast’ gemaakt? Beugels om kooktoestellen zodat hete pannen niet kunnen schuiven?
 • Is de intercom voor bemannings- en passagiersruimtes gebruiksklaar?
 • Zijn de passagiers geïnformeerd over de tijd en mate van verwachte beweging van het schip, om paniek en onbehagen te voorkomen?
 • Zijn de dekstoelen en tafels geborgd tegen schuiven en/of wegwaaien?

Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.
Alle knooppunten bekijken
Arrow right