Internationaal

Het bevorderen van de veiligheid van de recreatievaart en de beroepsvaart op hetzelfde vaarwater krijgt ook internationaal veel aandacht. ‘Varen doe je Samen!’ en haar partners, de meeste verenigd in Waterrecreatie Nederland, werkt met diverse partijen en organisaties in Europees verband samen om vaarwegen in Europa veiliger te maken en vaarweggebruikers in Europa te stimuleren tot veiliger vaargedrag.

Safe Boating (Numericanal)

Bevaarbare waterwegen zijn voor veel regio’s in Noordwest-Europa van vitaal belang en vormen een belangrijke bijdrage aan de economie en het milieu. Er is een toenemende druk op het gebruik van vaarwater. Daarom worden innovatieve modellen voor financiering en onderhoud ontwikkeld. ICT-toepassingen helpen een netwerk met veel capaciteit te creëren. Veel daarvan zijn alleen geschikt voor de vaarwegen van klasse IV en hoger. Het Europese Interreg IVB project Numericanal maakt het mogelijk kleinere vaarwegen te managen met behulp van innovatief ingezette ICT-instrumenten.

Het stimuleren van ICT voor kleinere vaarwegen zal zorgen voor extra veiligheid, beter beheer van vaarwater, verbeterde diensten aan vaarweggebruikers en meer efficiëntie en doeltreffendheid van vaarwegbeheer. Waterrecreatie Nederland heeft in dit project de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het verbeteren van de veiligheid op het water.

‘Varen doe je Samen!’ is vertaald naar een internationale variant www.SafeBoating.eu. De navigeer App Safeguider is ontwikkeld. De knooppunten zijn daarin opgenomen. Op de website staat een handleiding voor het implementeren van dit veiligheidsprogramma. Voor belanghebbenden is er een discussieplatform. Safe Boating wordt uitgevoerd in samenwerking met Canal & River Trust (GB), Voies Navigables de France (FR), gemeente Eindhoven en gemeente Eijsden-Margraten.

Network Inland Waterways Europe (NIWE)

Network Inland Waterways Europe (NIWE), het netwerk voor organisaties die verbonden zijn aan het Europese vaarwegennetwerk, zet zich in voor het ontwikkelen van de kleinere vaarwegen en meren in Europa, inclusief de aangrenzende gebieden en het behoud van dit culturele erfgoed. In NIWE werken organisaties uit verschillende landen samen om de (economische) belangen op het gebied van recreatief gebruik van binnenlandse vaarwegen in Brussel beter te agenderen en benadrukken. NIWE verzamelt data, wisselt kennis uit, start nieuwe projecten in Europees verband en streeft naar een betere toegang tot Europese subsidies.

European Boating Association (EBA)

EBA representeert 28 federaties in Europese landen op het gebied van de pleziervaart. EBA behartigt watersportbelangen op het gebied van EU wet- en regelgeving, duurzaamheid en technische onderwerpen naar Europese stakeholders. EBA heeft veiligheid als een van de speerpunten en heeft ook tot doel het aantal knooppunten in Europa uit te breiden.

Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.
Alle knooppunten bekijken
Arrow right