Historie

In 2007 hebben de partners van ‘Varen doe je Samen!’ de handen ineengeslagen om de verkeersveiligheid op de Nederlandse vaarwegen te bevorderen, door middel van veiligheidscampagnes. In dat jaar tekenden zij tijdens de HISWA te water 2007 het hoofdconvenant 'Varen doe je samen!’.

In het bijbehorende deelconvenant 2008 – 2014 is gezamenlijk gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de wateren waar zowel beroeps- als recreatievaart gebruik van maakt. In eerste instantie wordt de nadruk gelegd op gerichte voorlichting:

  • Varendoejesamen.nl is opgezet
  • De Knooppuntenboekjes zijn uitgegeven. Ruim 100 mogelijk gevaarlijke knelpunten zijn beschreven, met een advies hoe je die veilig kunt passeren
  • Er zijn brochures gemaakt met de belangrijkste vaarregels en tips voor de recreatievaart

Sinds 2011 worden door het hele land ‘Varen doe je Samen!’ praktijkdagen georganiseerd. Mensen kunnen met ervaren schippers en begeleiders meevaren. Op deze manier kunnen ze het varen in drukke vaargebieden zoals havens zelf ervaren en hun kennis verder uitbreiden. Deze goed bezochte en leerzame dagen zijn een praktische aanvulling op het theoretische vaarbewijs.

Ook is de gratis ‘Varen doe je Samen!’ App ontwikkeld. Al het voorlichtingsmateriaal is gratis verkrijgbaar of te downloaden. Het doel is om de geïnteresseerde vaarweggebruiker zo eenvoudig mogelijk van informatie te voorzien.

Tijdens het evenement Boot Holland 2013 zijn een paar organisaties achter ‘Varen doe je Samen!’ een nieuwe campagne gestart om ook de veiligheid van (overige) watersporters op de kleinere vaarwegen te bevorderen. Het ‘Varen doe je Samen!’ deelconvenant II 2013 – 2014 geeft aandacht aan veilig, duurzaam en plezierig varen. Vaarweggebruikers krijgen informatie en voorlichting over onder meer snelvaren, 's nachts varen, varen in slecht weer, de Staande Mast Route, het dragen van een reddingvest, nautische borden en seinen, emissieloos varen en de waterkwaliteit en gedragscodes.

Deze nieuwe veiligheidscampagne is een aanvulling op het bestaande ‘Varen doe je Samen!’ programma. Beide campagnes liepen tot en met 2014. Behalve bestaande convenantpartners doen aan de nieuwe campagne mee: KNRM, Nederlands Platform voor Waterrecreatie, Reddingsbrigade Nederland, Sportvisserij Nederland, Unie van Waterschappen en Waternet.

12 maart 2015 is het ‘Varen doe je Samen!’ convenant 2015 - 2020 ondertekend, waarmee de partners hun samenwerking verlengen. Met een nieuwe aangescherpte focus.

Het veiligheidsbewustzijn onder de vaarweggebruikers kan nog beter. ‘Varen doe je Samen!’ zet zich in om beroepsschippers, recreatieschippers en andere waterrecreanten meer bewust te maken van elkaars gedrag en beperkingen op het water. Hier spelen ook een goede vaaruitrusting (technische preventie) en een goede reisvoorbereiding een belangrijke rol. Onvoldoende veiligheidsbewustzijn blijkt onder meer uit het ‘Varen doe je Samen!’ onderzoek naar de oorzaken van ongevallen, die zijn geregistreerd in de landelijke scheepsongevallen database (SOS database). Klik hier voor het persbericht < link > over dit onderzoek. De noodzaak om blijvend aandacht te besteden aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn is dan ook een belangrijke basis voor de hernieuwde samenwerking. En nieuwe partijen hebben belangstelling om deel te nemen in dit project.

Voorlichtingsmateriaal van ‘Varen doe je Samen!’ wordt verder uitgedragen via social media kanalen, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn en Youtube (Veilig Varen). Extra aandacht krijgt ook het signaleren van en communiceren over situaties die relevant zijn voor de veiligheid. Vaarweggebruikers worden gestimuleerd knelpunten die zij ervaren te melden, zodat anderen hierover kunnen worden geïnformeerd en verantwoordelijke partners deze kunnen oplossen.


‘Varen doe je Samen!’ deelconvenant I 2008 – 2015

Doel is de verkeersveiligheid te verbeteren voor recreatie- en beroepsvaart op mogelijk gevaarlijke knooppunten op de grote vaarwegen.

‘Varen doe je Samen!’ deelconvenant II 2013 – 2015

Doel is de veiligheid te verbeteren van:

  • Recreatievaart onderling op kleinere vaarwegen
  • Recreatievaart onderling op grote vaarwegen
  • Recreatie- en beroepsvaart op kleinere vaarwegen (niet behandeld in deelconvenant I)

‘Varen doe je samen!’ convenant 2015 - 2020

12 maart 2015 is het nieuwe Convenant 2015 – 2020 ondertekend. Nieuwe partners sluiten aan.
Focus op:

  • (technische) preventie: een goede vaaruitrusting
  • een goede reisvoorbereiding
  • veiligheid op het water
  • knelpunten signaleren en oplossen

Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.
Alle knooppunten bekijken
Arrow right