Andere betrokken partijen

Hydrografische Dienst


De Dienst der Hydrografie informeert zeevarenden over vaarwegen, de zeebodem en over gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De dienst maakt hiervoor zeekaarten, legt de zeegrenzen van Nederland daarin nauwkeurig vast en verricht dieptemetingen. Zo draagt deze marinedienst bij aan bescherming van de Nederlandse belangen op zee. En aan een veilige scheepvaart.

De kaarten in bijvoorbeeld de beschrijving van de knooppunten van ‘Varen doe je Samen!’ zijn onder meer afkomstig van de Hydrografische Dienst.

Meer informatie: https://www.defensie.nl/onderwerpen/hydrografie
 

Nationale Politie

De Nationale Politie ondersteunt ‘Varen doe je Samen!’ omdat ‘Varen doe je Samen!’ en de politie veiligheid op en rond het water, door alle vaarwegbeheerders, actief stimuleren. De politie stelt hiertoe kennis en voorlichtingsmateriaal ter beschikking. En via de handhavers op het water verspreidt zij voorlichtingsmateriaal van ‘Varen doe je Samen!’.

Meer informatie: www.politie.nl
 

Agentschap Telecom

In Nederland zijn ruim 50.000 pleziervaarders als gebruiker van maritieme frequentieruimte geregistreerd bij het Agentschap Telecom. Ruim 10.000 mensen zijn werkzaam aan boord van beroepsvaartuigen. Allen communiceren voor de veiligheid op het water met plezier- en beroepsvaarders en walstations. Dit gebeurt met name met de marifoon.

In Nederland ben je verplicht maritieme radiozendapparatuur te registreren. Om je te registreren heb je een bedieningscertificaat nodig. Registreren kan via Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken. Het agentschap waarborgt de beschikbaarheid van betrouwbare en moderne telecommunicatie, in en voor Nederland. Agentschap Telecom is uitvoerder en toezichthouder van wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie.

Meer informatie: www.agentschaptelecom.nl


 

© 2020 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring   |