Staande Mast Route

De Staande Mast Route is een veilige doorgaande route voor zeil- en motorboten met een mast- of opbouwhoogte van meer dan 6 meter. Het traject loopt van Breskens tot Delfzijl. Het wordt bevaren door de recreatievaart en de beroepsvaart. Waterbeheerders stemmen de bedieningstijden van bruggen en sluizen zoveel mogelijk op elkaar af.

De Staande Mast Route is te verdelen in drie deeltrajecten:

  • West-Nederland, Amsterdam – Willemstad:
    zie voor een beschrijving en kaarten onze brochure , de brochure is er ook in het Engels, Duits en Frans.
  • Noord-Nederland
    De bedieningstijden van De Staande Mastroute tussen Leeuwarden en Lauwersoog zijn aangepast. Kijk voor de meest actuele brug bedieningstijden in Friesland op www.fryslan.frl/brugbediening of raadpleeg de Watersportapp.
  • Deltawateren

Een complete beschrijving vind je in de Staande mastroute uitgave van de ANWB. En in de ANWB Wateralmanak / app.

Deeltraject West-Nederland: het vaartraject is circa 114 kilometer lang. Er liggen drie sluiscomplexen en 40 beweegbare bruggen in. De route moet zoveel mogelijk in konvooi worden bevaren. Bij een vaarsnelheid van 9 km/uur kan dat in 24 uur. Voor bepaalde trajectdelen is de maximale diepgang 2,50 meter.

We raden je aan om voor je vertrekt je route, de belangrijkste vertrekpunten voor de passages, de te passeren knooppunten en de navigatiekaarten goed te bestuderen. Een leuke en belangrijke voorbereiding van je vaartocht! En een mooie invulling van goed zeemanschap.

Check ook de scheepvaartberichten op deze site, via teletekst pagina 721 of op www.vaarweginformatie.nl.
Op vaarweginformatie.nl vind je ook de actuele bedieningstijden.

Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.
Alle knooppunten bekijken
Arrow right