Veelgestelde vragen voor vrijwilligers

Arrow right

Kun je als vrijwilliger zelf bepalen wat het werk is dat je wilt doen?

Ja. Je geeft je interesse(s) aan en gezamenlijk bekijken welk werk het beste past. Wij willen graag dat je gaat doen waar jouw interesse ligt.

Arrow right

Wat moet je allemaal opgeven als je je als vrijwilliger aanmeldt?

Aanmelden gaat via een standaard CV. Daarin vermeld je onder meer je ervaring in jaren, je motivatie om vrijwilliger te worden, en je stuurt een kopie van je vaarbewijs mee.

Arrow right

Hoeveel tijd ben je kwijt als vrijwilliger?

Dat bepaal je zelf. Het kan variëren van een paar uur in de maand tot vijf dagen per week. In gezamenlijk overleg bepalen hoeveel tijd jij kunt en wilt besteden en welk werk daarin mogelijk is om te doen. Sommige taken zijn flexibeler te doen dan andere, daar moeten we rekening mee houden.

Arrow right

Wat voor vergoeding krijg je als vrijwilliger?

Je krijgt vergoeding van reis- en eventuele verblijfskosten. Je onkosten worden ook vergoed. Je bespreekt kosten vooraf met de projectleider. Je declareert je kosten met het standaard declaratieformulier en voegt daar bonnetjes en facturen e.d. bij.

Arrow right

Welke hulpmiddelen krijg je als vrijwilliger?

Je krijgt passende kleding en een badge zodat je herkenbaar bent als vrijwilliger. Verder krijg je een box met informatie- en voorlichtingsmateriaal voor presentaties, flyeren en promotieactiviteiten. Dit is afgestemd op je taak en werk. Presentaties zijn basis, je kunt er je eigen invulling aan geven.

Arrow right

Word je als vrijwilliger begeleid?

Hoeveel begeleiding je krijgt is afhankelijk van je taken en je ervaring. Je vrijwilligersmanager geeft je de hulp die je nodig hebt. En je kunt altijd hulp vragen, begeleiding krijgen. En je krijgt feedback.

Arrow right

Krijgen vrijwilligers training?

Je krijgt training voor de werkzaamheden die je hebt gekozen, als dat nodig is. Beiden willen we dat jij je taken goed en met plezier kunt uitvoeren.

Arrow right

Kun je als vrijwilliger met kinderen werken?

Ja, dat kan. Hiervoor vragen wij een Verklaring op Grond van het Gedrag (VOG). Deze wordt na screening afgegeven door Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie < link naar https://www.justis.nl/producten/vog/ >. Als je werkt met kinderen heb je de plicht in te staan voor hun veiligheid en gezondheid.

Arrow right

Als het niet goed gaat, wat gebeurt er dan?

Er kunnen situaties of omstandigheden zijn waardoor een vrijwilliger zijn/haar taak niet meer of onvoldoende kan of wil uitvoeren. Of het werk voldoet niet (meer) aan de verwachtingen. We vragen onze vrijwilligers om dit voor te leggen aan hun vrijwilligersmanager, zodat er gezamenlijk en tijdig een oplossing kan worden gevonden. Als er klachten over een vrijwilliger zijn, vragen we hem/haar dit direct te melden, andersom geldt dit ook voor de organisatie. We doen er vervolgens alles aan om het probleem op te helderen.

Arrow right

Kunnen vrijwilligers meer lezen over hoe het werkt, hoe zaken geregeld zijn?

‘Varen doe je Samen!’ heeft een vrijwilligershandboek, dat elke vrijwilliger ontvangt. In het handboek staat informatie over doel, taken, vergoeding, werken met kinderen, hoe omgaan met problemen zoals klachten, e.d.