Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden via de website www.varendoejesamen.nl. Laatstgenoemde website is ontwikkeld door Waterrecreatie Nederland, de stichting die de uitvoering van Varen doe je Samen! verzorgt.

Op voornoemde website wordt de informatie van Varen doe je Samen! aangeboden en beschreven en vindt u veel ontwikkelde informatie over veiligheid op en rond het water, gericht op zowel de beroepsvaart als de recreatievaart.

Stichting Waterrecreatie Nederland is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 41158896 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt deze rechtspersoon aangeduid als “Waterrecreatie Nederland” en wordt de website aangeduid als “onze website”.

Waterrecreatie Nederland en Varen doe je Samen! respecteren de privacy van haar relaties en van de gebruikers van de website. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt door Waterrecreatie Nederland en Varen doe je Samen! en met welk doel dat gebeurt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens welke via de website Varen doe je Samen! worden verwerkt en verzameld. Bij de verwerking en vergaring van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor de aanmelding voor evenementen of de nieuwsbrief, zullen we altijd expliciet om toestemming vragen aan de gebruiker. De verzamelde persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en op een goed beveiligde omgeving opgeslagen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Waterrecreatie Nederland en Varen doe je Samen! niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen op de website van Varen doe je Samen!. U kunt zien dat u niet meer op onze websites bent als de URL is gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij u aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen.

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens ten onrechte hebben verwerkt, dan zullen we deze op uw verzoek van ons systeem of website verwijderen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring neem dan contact met ons op.