Verplichting CvO (Certificaat van Onderzoek) voor schepen groter dan 20 meter

Alle pleziervaartuigen langer dan 20 meter (en als de Lengte x breedte x diepgang* 100 m 3 of meer is) moeten volgens een nieuwe Europese Richtlijn worden gecertificeerd.

De certificaatplicht geldt ook voor de volgende typenschepen:

  • Sleepboten, duwboten of sleepduwboten;
  • Passagiersschepen (12 pers);
  • Veerponten voor bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 personen (exclusief bemanning);
  • Veerboten;
  • Drijvende werktuigen;
  • Binnenschepen die gevaarlijke stoffen als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen vervoeren en binnenschepen die bij deze schepen langszijde ligplaats mogen     nemen.

De Binnenvaartwet met alles er omheen is op 1 juli 2009 in Nederland van kracht geworden. Er is voor Nederland een overgangstermijn ingesteld waarbinnen schepen een Certificaat van Onderzoek moeten hebben. Deze wordt vooral gebruikt voor de oudere historische bedrijfsvaartuigen. Die termijn loopt 30 december 2018 af! Ben je eigenaar van een “certificaatplichtig”schip, heb je geen CvO en wil je gaan varen op de 31 december 2018 dan moet je aan de (veel strengere) eisen voor schepen langer dan 20 meter voldoen om een CvO te krijgen. Regel dus de keuring voor het certificaat vóór die datum en profiteer van de uitzonderingspositie van historische schepen.

De CvO inspectie dient te gebeuren door een erkend klassenbureau/keuringsinstantie. Dit wordt geregeld door de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van I&M. Bekijk HIER de lijst met goedgekeurde bureaus.

Er is enorm veel informatie te vinden over het CvO. Wezetten hier een aantal links op een rij die je verder kunnen helpen:

Lees HIER de folder over het CVO van het LVBHB (Het historisch bedrijfsvaartuig)

Lees HIER informatie over het CvO via de website van het LVBHB

Bekijk HIER de website vanhet NBKB (Nederlandse bureau keuringen binnenvaart)

Lees HIER veel informatie over het CvO via de website van Janneke Bos (Info 20M nummer 88)


Wat zijn de consequenties als je géén CvO heeft voor 31 december 2018? 

1. Je mag niet meer zelfstandig varen; bezoek aan de werf kan alleen nog als je gesleept wordt.

2. Het schip daalt waarschijnlijk fors in waarde en wordt mogelijk onverkoopbaar.

3. Alsnog een CvO halen is uiterst lastig, zeer kostbaar en in vele gevallen vrijwel onmogelijk, omdat je dan aan de eisen voor moderne schepen moet voldoen.

Dus, heb je een schip dat CvO plichtig is, regel dan snel een keuring.


 

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer