Afsluiten wachtsteigers Krammerjachtensluizen en Bergse Diepsluis

publicatie:
01
-
09
-
2016
In verband met de veiligheid is het vanaf heden niet toegestaan de wachtsteigers van de Krammerjachtensluis en Bergsediepsluis te betreden. De steigers worden met hekken afgezet en met borden “verboden te betreden” aangeduid. Het blijft echter wel mogelijk om aan- en af te meren.

In verband met de veiligheid is het vanaf heden niet toegestaan de wachtsteigers van de Krammerjachtensluis en Bergsediepsluis te betreden. De steigers worden met hekken afgezet en met borden “verboden te betreden” aangeduid. Het blijft echter wel mogelijk om aan- en af te meren. De betreffende steigers zijn op de afbeelding in het blauw aangegeven.

Werkzaamheden
Op vrijdag 2 en zaterdag 3 september worden de steigers fysiek afgezet.
Op maandag 5 september zullen inspecties uitgevoerd worden.

Te verwachten hinder:
Scheepvaart
Door werkzaamheden met een werkvaartuig zal tijdelijk een breedtebeperking bestaan aan de volgende zijden van de sluizen:
- Vrijdag 2 september tussen 07.00 en 17.00 uur in de westelijke voorhaven Oosterscheldezijde Krammerjachtensluizen.
- Zaterdag 3 september in de ochtend in de oostelijke voorhaven Volkerakzijde Krammerjachtensluizen
- Zaterdag 3 september in de middag in de oostelijke voorhaven Zoommeerzijde Bergsediepsluis.

Maandag 5 september tussen 07.00-15.00 uur worden duikinspectiewerkzaamheden uitgevoerd aan de westelijke voorhaven Oosterscheldezijde Krammerjachtensluizen tussen het talud en de steigers.

Tussen genoemde tijden dient men langzaam te passeren en hinderlijke waterbewegingen te voorkomen.

Hulpdiensten
Voor de hulpdiensten zal bij de Krammerjachtensluizen zowel aan de westelijke voorhaven Oosterschelde zijde als ook aan de oostelijke voorhaven Volkerak zijde ruimte beschikbaar blijven t.h.v. de loopsteigers.

Renovatiewerkzaamheden steigers Vluchthaven Tholen
In verband met renovatiewerkzaamheden aan een aantal steigers in de Vluchthaven Tholen, is de Vluchthaven beperkt beschikbaar voor de scheepvaart in de periode vanaf maandag 12 september 2016 t/m woensdag 28 september 2016. Bovendien zijn de steigers tijdens werktijd tijdelijk niet bereikbaar vanaf de wal.

Werkzaamheden:
De plankierdelen van steiger C en D worden, waar nodig, vervangen of hersteld. Daarnaast wordt de bestrating bij steiger B herstraat om het hoogteverschil op te lossen. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 en 17:00 uur. Voor het betreffende ‘werkvak’ is een afmeerverbod van kracht middels te plaatsen verkeerstekens, van de bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement:

Aan weerszijden van de loopsteigers vluchthaven Tholen:
- de verbodstekens A.7 (verboden te meren), met richtingaanduidingsborden F.2a.
Van dit verbod zijn uitgezonderd de bij deze werkzaamheden betrokken werkvaartuigen.

Hinder scheepvaart:
Steiger D
Kan niet gebruikt worden van maandag 12 september 2016 tot en met vrijdag 16 september 2016, tussen 07.00-17.00 uur

Steiger C
Mag niet meer betreden worden. Dit in verbandmet de veiligheid. Aan- en afmeren is nog wel toegestaan. Dit blijft voorlopigzo.

Steiger B inclusief auto oprit
Deze voorzieningen kunnen niet gebruikt worden op donderdag 22 september 2016 en vrijdag 23 september2016, tussen 07.00-17.00 uur.

Klik hier voor een overzicht van betreffende steigers.​

No items found.