Politie, Rijkswaterstaat en Havenbedrijven gaan AIS-plicht vanaf 1 mei handhaven

publicatie:
15
-
04
-
2016
Schepen langer dan 20 meter zijn sinds 1 januari 2016 verplicht om in heel Nederland AIS te gebruiken. AIS staat voor Automatic Identification System. Dit is een systeem waarmee schepen voortdurend informatie doorseinen aan elkaar en aan instanties aan de wal.

Schepen langer dan 20 meter zijn sinds 1 januari 2016 verplicht om in heel Nederland AIS te gebruiken. AIS staat voor Automatic Identification System. Dit is een systeem waarmee schepen voortdurend informatie doorseinen aan elkaar en aan instanties aan de wal. Tot eind april wordt er door de autoriteiten naar de schippers toe waarschuwend opgetreden wanneer er niet wordt voldaan aan de eisen voor het gebruik van AIS. Vanaf 1 mei zal er echter verbaliserend worden opgetreden.

Sinds 1 januari 2016 moeten de beroepsvaart en de pleziervaart langer dan 20 meter op alle Nederlandse wateren vanaf CEMT klasse I, waar het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van kracht is, het AIS gebruiken. Dit is niet van toepassing, wanneer een schip stilligt op een plek waar de bevoegde autoriteit een uitzondering heeft gemaakt. Eerder was het al van toepassing op de zogenoemde aktewateren (Rijn, Waal, Lek). In artikel 4.07 van het Binnenvaartpolitiereglement wordt gedetailleerd omschreven aan welke verplichtingen schippers moeten voldoen met betrekking tot AIS. Zo staat in dit artikel: “Het Inland AIS-apparaat moet permanent ingeschakeld zijn en de ingevoerde gegevens moeten op ieder moment met de werkelijke gegevens van het schip of samenstel overeenkomen.”

De afgelopen maanden is door de politie, Rijkswaterstaat en de Havenmeesters van Rotterdam en Amsterdam nauw gelet op het AIS-gebruik, met name of de schepen de juiste AIS informatie uitzenden. Regelmatig blijkt dat schepen niet de juiste AIS-informatie uitzenden. Daarbij gaat het met name om informatie als scheepstype, scheepsnaam, MMSI nummer, lengte, breedte en de plaats van de GPS antenne. De politie, Rijkswaterstaat, de Havenmeesters van Rotterdam en Amsterdam hebben daarom afgesproken de komende weken nog waarschuwend op te treden om vervolgens vanaf 1 mei 2016 verbaliserend op te treden wanneer de AIS-regels niet goed worden nageleefd. Het Openbaar Ministerie heeft haar fiat gegevens voor dit beleid. Schippers worden dan ook geadviseerd te controleren of de door hen uitgezonden AIS-gegevens conform de regels van het Binnenvaartpolitiereglement zijn.

Bron: Port of Amsterdam

No items found.