Enquête Hollandsch Diep - Dordtsche Kil

publicatie:
24
-
08
-
2016
Enquête gesloten. Rijkswaterstaat vindt het als beheerder van de Nederlandse vaarwegen belangrijk om van de vaarweggebruikers te horen wat zij van de verschillende vaarwegen vinden. Om hier achter te komen voert zij regelmatig een onderzoek uit. Ook nu vindt er zo’n onderzoek plaats. Dit keer over het vaargebied Hollandsch Diep – Dordtsche Kil. Als recreatievaarder bent u een belangrijke vaarweggebruiker en daarom stelt Rijkswaterstaat juist uw mening zeer op prijs. U kunt aan het onderzoek meedoen door een online vragenlijst in te vullen.

ENQUETE GESLOTEN

Enquête Hollandsch Diep - Dordtsche Kil

Rijkswaterstaat vindt het als beheerder van de Nederlandse vaarwegen belangrijk om van de vaarweggebruikers te horen wat zij van de verschillende vaarwegen vinden. Om hier achter te komen voert zij regelmatig een onderzoek uit. Ook nu vindt er zo’n onderzoek plaats. Dit keer over het vaargebied Hollandsch Diep – Dordtsche Kil. Als recreatievaarder bent u een belangrijke vaarweggebruiker en daarom stelt Rijkswaterstaat juist uw mening zeer op prijs. U kunt aan het onderzoek meedoen door een online vragenlijst in te vullen.

De online vragenlijst kunt u via de volgende link starten:

http://survey.tns-nipo.com/onderzoekhollandschdiep

Wij willen u vriendelijk verzoeken de vragenlijst uiterlijk 31 augustus 2016 in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 4 minuten. Leterop dat u de vragenlijst in één keer invult zonder tussendoor te pauzeren.

Het onderzoek wordt georganiseerd door TNS NIPO. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Indien u meer wilt weten over het onderzoek of vragen/opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met het projectteam van TNS NIPO (email. m.kaal@tns-nipo.com of tel: 020 5225 372).

Alvast bedankt voor uw deelname!


No items found.