Hinder op weg en water tijdens reparatie Nieuwe Botlekbrug

publicatie:
26
-
05
-
2016
Weggebruikers op de A15 bij Rotterdam en de scheepvaart op de Oude Maas ondervinden de komende dagen hinder van werkzaamheden aan de Nieuwe Botlekbrug. De complexe hersteloperatie – noodzakelijk vanwege een defect omloopwiel op een brugpijler – begint vrijdagmorgen 27 mei om 10.00 uur en duurt tot maandagmorgen 05.00 uur.

Weggebruikers op de A15 bij Rotterdam en de scheepvaartop de Oude Maas ondervinden de komende dagen hinder van werkzaamheden aan deNieuwe Botlekbrug. De complexe hersteloperatie – noodzakelijk vanwege eendefect omloopwiel op een brugpijler – begint vrijdagmorgen 27 mei om 10.00 uuren duurt tot maandagmorgen 05.00 uur.

Mechanische storing
De werkzaamheden zijn noodzakelijk vanwege een mechanische storing in een van de acht omloopwielen op de middenpijler van deNieuwe Botlekbrug. Het omloopwiel, dat op circa 50 meter hoogte zit, moetverwijderd worden om de exacte oorzaak te achterhalen en reparatie mogelijk temaken. De werkzaamheden vinden plaats vanaf het brugdek.

Stremming voor scheepvaart
De hoge scheepvaart kan tijdens de werkzaamheden vanvrijdagmorgen 10.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur de Nieuwe Botlekbrug nietpasseren.

Voor de lage scheepvaart (binnenvaartschepen) is dedoorvaart onder de brug in vier tijdvensters gestremd in verband met veiligeuitvoering van de hijswerkzaamheden. De vier vensters zijn:
• Vanvrijdag 12.30u. tot vrijdag 21:30
• Vanvrijdag 23:30u. tot zaterdag 05.00u
• Vanzaterdag 14.00u. tot zaterdag 17.00u
• Van zondag04.00u. tot zondag 06.00u

Buiten deze tijdvensters kan de lage scheepvaart wél onderde Nieuwe Botlekbrug doorvaren. De tijdvensters kunnen door onvoorzieneomstandigheden tijdens de werkzaamheden veranderen.

No items found.