Informatie voor pleziervaart over werkzaamheden ‘Schanscaissons’ nabij Stadsbrug

publicatie:
01
-
07
-
2016
In het kader van het project ‘Ruimte voor de rivier IJsseldelta’ wordt de aanvaarbescherming bij de stadsbrug in Kampen versterkt.​ De schanscaissons zijn betonnen constructies die schepen moeten afremmen als ze uit koers raken en tegen de stadsbrug dreigen te varen. Het grootste deel van de vijf schanscaissons, het betonwerk, komt onder water. Boven water is vrijwel uitsluitend remmingwerk zichtbaar.

In het kader van het project ‘Ruimte voor de rivier IJsseldelta’ wordt de aanvaarbescherming bij de stadsbrug in Kampen versterkt.

Informatie werkzaamheden:
Nu de baggerwerkzaamheden en het vernieuwen van de bodembescherming nabij de Stadsbrug bijna zijn afgerond, zal er binnenkort begonnen worden met de werkzaamheden t.b.v. de aanvaarbeveiliging (de Schanscaissons) nabij de Stadsbrug.

Duur werkzaamheden: mei 2016 t/m juli 2016
Werktijden: maandag t/m vrijdag, 7:00 – 19:00 uur
Buiten deze tijden en gedurende de weekenden liggen de werkschepen aan de kade of voor anker buiten de vaargeulen en gelden er geen verdere stremmingen.

Werkzaamheden met ‘algehele stremming’:
Vaarweginstructies:
- Doorvaart door alle brugopeningen voor alle scheepvaart (ook pleziervaart) verboden van 7:00 – 19:00 uur i.v.m. zeer zware hijsoperaties, groot materieel, ankerdraden etc.;
- Zowel bovenstrooms als benedenstrooms 200m afstand houden van de brug;
- Eventuele omleidingsroute binnen de gestremde tijden via het Zwarte Water (langs Zwolle, Hasselt en Genemuiden).

Werkzaamheden met ‘beperkte doorvaartbreedte’:
Vaarweginstructies:
- Doorvaart is mogelijk, maar met beperkte doorvaartbreedte van 20 meter breed onder de brug door;
- Verbod om hinderlijke vaarbeweging te veroorzaken (golfslag);
- Blijf op voldoende afstand van de verschillende werkschepen;
- De werkschepen voeren seinen en vlaggen conform het binnenvaart politie regelement, waarvan de meest voorkomende zullen zijn:


Waarschuwingen:
- Let op tegemoetkomend (plezier)vaartverkeer;
- Houd voldoende afstand van de verschillende schepen en duikwerkzaamheden;
- Vaar op de motor langs de werkzaamheden, niet zeilend.
- Bij ongelukken, schakel direct de nood- en hulpdiensten in (112)!
- Zie je een onveilige situatie? Meld het bij Isala Delta via info@isaladelta.nl

Voor meer informatie over project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta:
- Kijk op de website www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl en op
- www.facebook.com/RuimtevoordeRivierIJsseldelta
- Algemene telefoonlijn Ruimte voor de Rivier IJsseldelta: 038-499 8114

Stremmingen ten behoeve van werkzaamheden schanscaissons Stadsbrug Kampen
Week 19 (ma 09-05-2016 t/m vr 13-05-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Tijd stremming: Beperkte doorvaartbreedte elke werkdag van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: Leeghalen buispalen t.b.v. voorbereiding montage schanscaissons

Week 20 (ma 16-05-2016 t/m vr 20-05-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Tijd stremming: Beperkte doorvaartbreedte elke werkdag van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: Leeghalen buispalen t.b.v. voorbereiding montage schanscaissons

Week 21 (ma 23-05-2016 t/m vr 27-05-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Hinder: Iedere werkdag vaarweg gestremd van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: Monteren onderelementen schanscaissons

Week 22 (ma 30-05-2016 t/m vr 03-06-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Hinder: Iedere werkdag vaarweg gestremd van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: Aanbrengen onderwaterbeton t.b.v. schanscaissons

Week 23 (ma 06-06-2016 t/m vr 10-06-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Tijd stremming: Iedere werkdag vaarweg gestremd van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: RESERVE

Week 24 (ma 13-06-2016 t/m vr 17-06-2016)
GEEN STREMMINGEN

Week 25 (ma 20-06-2016 t/m vr 24-06-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Tijd stremming: Iedere werkdag vaarweg gestremd van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: Monteren tussen- en bovenelementen schanscaissons

Week 26 (ma 27-06-2016 t/m vr 01-07-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Tijd stremming: Iedere werkdag vaarweg gestremd van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: Afbouw schanscaissons elementen en heien buispalen tbv visuele
markering

Week 27 (ma 04-07-2016 t/m vr 08-07-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Tijd stremming: Beperkte doorvaartbreedte elke werkdag van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: Afbouw schanscaissons elementen en heien buispalen tbv visuele
markering

Week 28 (ma 11-07-2016 t/m vr 15-07-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Tijd stremming: Beperkte doorvaartbreedte elke werkdag van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: Heien buispalen t.b.v. visuele markering

Week 29 (ma 18-07-2016 t/m vr 22-07-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Tijd stremming: Beperkte doorvaartbreedte elke werkdag van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: RESERVE - Heien buispalen t.b.v. visuele markering​

No items found.