Nieuwe website bundelt alle voorlichting over veilig varen

publicatie:
16
-
03
-
2016
‘Varen doe je Samen!’ heeft haar website geheel vernieuwd. Varendoejesamen.nl brengt alle veiligheidsvoorlichting bij elkaar die de partners vanuit hun eigen taken en rol aan waterrecreanten en beroepsvaarders verstrekken. De nieuwe online- en interactieve communicatie via de site helpt de partners om nog meer recreanten en beroepsschippers te bereiken en hen te stimuleren tot veiliger vaargedrag.

‘Varen doe je Samen!’ heeft haar website geheel vernieuwd. Varendoejesamen.nl brengt alle veiligheidsvoorlichting bij elkaar die de partners vanuit hun eigen taken en rol aan waterrecreanten en beroepsvaarders verstrekken. De nieuwe online- en interactieve communicatie via de site helpt de partners om nog meer recreanten en beroepsschippers te bereiken en hen te stimuleren tot veiliger vaargedrag.

Het continu bevorderen van veiligheid op en rond het water is een belangrijk onderwerp. In Nederland zijn 1,5 miljoen watersporters, met 500.000 recreatievaartuigen, en 7.000 beroepsschepen actief op circa 10.000 km aan vaarwegen. Op ruim 100 knooppunten is extra aandacht vereist voor het elkaar veilig passeren. Meer veiligheidsbewustwording van vaarweggebruikers, door kennis en kunde, en daaruit voortvloeiend veilig vaargedrag, is het centrale doel van ‘Varen doe je Samen!’.

Beginnende en meer ervaren watersporters, kinderen, snelvaarders, beroepsschippers en anderen vinden op varendoejesamen.nl alles over een goede vaaruitrusting, hoe je je vaartocht kunt voorbereiden, en veiligheid aan boord en op het water. Om te leren en om kennis op te frissen. De knooppunten en actuele vaarweginformatie zijn helder gepresenteerd, aansluitend aan bestaande waterkaarten, de ‘Varen doe je Samen’ app en social media. De site helpt watersportverenigingen, jachthavens, vaarwegbeheerders en andere betrokkenen bij hun eigen voorlichtingsactiviteiten.

Cees Loggen, gedeputeerde Waterrecreatie van de provincie Noord-Holland, heeft de nieuwe website gelanceerd op de openingsdag van de HISWA Amsterdam Boat Show: “We willen dat alle vaarweggebruikers veiligheid als een normaal onderdeel beschouwen van hun vaarplezier en van het werken aan boord van een schip, want veilig varen doen we samen! De nieuwe interactieve website helpt hen met informatie, checklists en tips. Alles is gemakkelijk vindbaar en uitnodigend gepresenteerd. De site biedt ons en de andere partners van ‘Varen doe je Samen!’ een interactief instrument om onze informatievoorziening continu te optimaliseren.“

‘Varen doe je Samen!’ heeft tot doel de veiligheid op en rond het water tussen recreatie- en beroepsvaart en recreatievaart onderling te verbeteren. In ‘Varen doe je Samen!’ werken samen:

ANWB, Havenbedrijf Amsterdam N.V., Havenbedrijf Rotterdam N.V., HISWA Vereniging, Koninklijke BLN-Schuttevaer, KNRM, Rijkswaterstaat, Platform Waterrecreatie, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Overijssel, Drenthe, Flevoland, Utrecht, Reddingsbrigade Nederland, Sportvisserij Nederland, Stichting Waterrecreatie Nederland, Unie van Waterschappen, Watersportverbond.

Meer informatie:

Rowena van der Maat,
projectleider ‘Varen doe je Samen!’,
telefoon: 06 13 85 78 58,
e-mail: info@varendoejesamen.nl

No items found.