Onderhoud Sluis Linne afgerond

publicatie:
08
-
01
-
2023
De werkzaamheden aan Sluis Linne zijn eind 2022 afgerond. Het onderhoud startte in mei 2022 en is uitgevoerd door CMD, zo laat Rijkswaterstaat weten.

CMD bestaat uit Mourik Infra en SWARCO Mobility. Ze hebben de nivelleersystemen gerenoveerd. Daarvoor zijn de schuiven uit de putten gehesen en in een werkplaats onder handen genomen. Gelijktijdig werden de putten gereviseerd, zijn kettingen vervangen waarmee de schuiven op en neer bewogen worden en zijn de rioolschuifaandrijvingen vervangen. Gedurende de onderhoudsperiode zijn er steeds korte stremmingen geweest om de put droog te zetten waarin de schuiven, die onderdeel zijn van het nivelleersysteem, zich bevinden. 

Onderhoud waterwegen Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan toegankelijke vaarwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen ze samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden. "Daarbij zoeken we steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel als mogelijk en communiceren we er tijdig over." aldus Rijkswaterstaat.