Rijkswaterstaat helpt recreatieschippers op drukke sluizen

publicatie:
30
-
06
-
2016
Vanaf 1 juli zet Rijkswaterstaat weer stewards in op een aantal drukke of complexe sluizen. Zij assisteren recreatieschippers tijdens de zomerperiode bij het kiezen van de plaats in de sluiskolk en bij het afmeren. De stewards dragen zo bij aan vlot en veilig passeren van de sluis.

Vanaf 1 juli zet Rijkswaterstaat weer stewards in op een aantal drukke of complexe sluizen. Zij assisteren recreatieschippers tijdens de zomerperiode bij het kiezen van de plaats in de sluiskolk en bij het afmeren. De stewards dragen zo bij aan vlot en veilig passeren van de sluis.

Met mooi weer neemt de drukte op de vaarwegen toe. Vooral bij drukke en complexe sluizen kan dit leiden tot gevaarlijke situaties en lange wachttijden. Het passeren van sluizen vinden veel recreatieschippers niet eenvoudig. Grote vrachtschepen en kleine plezierjachten moeten soms samen manoeuvreren in een beperkte ruimte. In de zomerperiode bemant Rijkswaterstaat daarom drukke sluizen met stewards.

Wat doen de stewards?
Door sluisstewards in te zetten, zorgt Rijkswaterstaat er niet alleen voor dat het passeren  van de sluis veilig gebeurt, maar ook dat het sneller gaat. Concreet ondersteunen stewards de recreanten tijdens het passeren van de sluis door:

  • de instructies van de sluisoperator door te geven, bijvoorbeeld met betrekking tot de volgorde van invaren en het plaatsnemen in de kolk;
  • het aannemen en losgooien van lijnen;
  • het beantwoorden van vragen en het geven van informatie.

Stewards werken onder supervisie van de sluisoperator.

Waar en wanneer worden stewards ingezet?
Er worden dit jaar zo’n 60 stewards ingezet op 12 Rijkswaterstaatsluizen waar in drukke periodes sprake is van wachttijden, waar beroeps- en recreatievaart samen schutten of waar sprake is van een groot verval. Stewards zijn actief van juni tot en met september. De dagen waarop stewards worden ingezet, variëren per locatie en zijn afhankelijk van de verwachte drukte.

Inzet stewards bij werkzaamheden
Dit jaar zet Rijkswaterstaat ook stewards in op de Kleine Sluis in IJmuiden. Omdat de Velsertunnel gesloten is wegens werkzaamheden, maakt er meer verkeer gebruik van de route over de sluis. Stewards dragen hier bij aan een snelle doorstroming van de recreatievaart, zodat de brug zo kort mogelijk open staat en het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd. Dat geldt ook voor de brug in de N210 in de Algerasluis in Capelle aan de IJssel. Wegens werkzaamheden aan de Algerakering moet al het scheepvaartverkeer via de naastgelegen sluis passeren. Bij hoge scheepvaart moet de brug over de sluis geopend worden. Stewards helpen hier met een vlotte passage, om zo de hinder voor het wegverkeer zoveel mogelijk te beperken.

Sluis en locatie

Vaarweg

Inzetperiode

Roggebotsluis (Dronten)

Veluwe Randmeren

15 juli t/m 21 augustus

Nijkerkersluis (Nijkerk)

Veluwe Randmeren

15 juli t/m 21  augustus

Lorentzsluis (Kornwerderzand)

IJsselmeer-Waddenzee

1 juli t/m 31 augustus

Sluis Eefde (Eefde)

Twentekanaal

16 juli t/m 28 augustus

Oranjesluizen (Amsterdam)

Het IJ à Buiten IJ à IJmeer

1 juli t/m 30 augustus

Kleine sluis (IJmuiden)

Noordzeekanaal

In juni en september in de weekenden, in juli en augustus dagelijks

Algerasluis (Capelle aan de IJssel)

Hollandse IJssel

1 juli t/m 30 september

Grevelingensluis (Bruinisse)

Oosterschelde à Grevelingenmeer

16 juli t/m 21 augustus

Zandkreeksluis (Bij Goes)

Oosterschelde à Veerse Meer

16 juli t/m 21 augustus

Sluis Born (Born)

Julianakanaal

23 juli t/m 4 september

Sluis Maasbracht (Maasbracht)

Julianakanaal

23 juli t/m 4 september

Sluis Linne (Heel)

Maas

23 juli t/m 4 september

Bekijk hier de factsheet

No items found.