Rijkswaterstaat vervangt balken parallelbaan Haringvlietbrug (A29)

publicatie:
18
-
10
-
2016
Rijkswaterstaat gaat van 24 oktober tot uiterlijk 25 november 140 balken onder het brugdek van de parallelrijbaan van de Haringvlietbrug vervangen. Dit is nodig om de veiligheid en beschikbaarheid van de brug te kunnen blijven garanderen. De brug is tijdens deze werkzaamheden gestremd voor de hoge scheepvaart. De parallelle rijbaan voor langzaam verkeer wordt vier weekenden afgesloten. Ook zal in deze weekenden één rijstrook in noordelijke richting afgesloten zijn.

Stremming hoge scheepvaarten weekendafsluitingen parallelrijbaan 

Rijkswaterstaat gaat van 24 oktober tot uiterlijk 25 november 140 balken onder het brugdek van de parallelrijbaan van de Haringvlietbrug vervangen. Dit is nodig om de veiligheid en beschikbaarheid van de brug te kunnen blijven garanderen. De brug is tijdens deze werkzaamheden gestremd voor de hoge scheepvaart. De parallelle rijbaan voor langzaam verkeer wordt vier weekenden afgesloten. Ook zal in deze weekenden één rijstrook in noordelijke richting afgesloten zijn. 

Stremming hoge scheepvaart
De Haringvlietbrug kan tijdens de werkzaamheden en de op- en afbouwperiode niet geopend worden. Het onderhoudswerk vindt plaats vanaf een werkplatform onder de brugklep. De brug is daarom gestremd voor hoge scheepvaart van 24 oktober tot 25 november (of zoveel korter als mogelijk). 

Afsluitingen wegverkeer
De parallelle rijbaan voor langzaam verkeer en de rechterrijstrook in noordelijke richting zijn afgesloten
o             van vrijdag 28 oktober 2016, 18.00 uur t/m maandag 31 oktober 2016, 05.00 uur
o             van vrijdag 4 november 2016, 18.00 uur t/m 7 november 2016, 05.00 uur
o             van vrijdag 11 november 2016, 18.00 uur t/m 14 november 2016, 05.00 uur
o             van vrijdag 18 november 2016, 18.00 uur t/m 21 november 2016, 05.00 uur

Pendeldienst
Tijdens de afsluitingen van de parallelrijbaan is er een gratis pendeldienst voorvoetgangers en (brom)fietsers. 

Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 – 8002, de website VanAnaarBeter of via Twitter: @Rijkswaterstaat. 

No items found.