Stremming door werkzaamheden Wilhelminakanaal

publicatie:
12
-
01
-
2017
Het project Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg van Rijkswaterstaat, gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant omvat het verbreden en verdiepen van het huidige kanaal (over circa 4 km), het bouwen van een nieuwe sluis (naast de huidige sluis III) en het slopen van sluis II. Om de nieuwe sluis III straks in gebruik te kunnen nemen, worden er afbouwwerkzaamheden uitgevoerd. Voor een aantal werkzaamheden is het nodig het Wilhelminakanaal op 2 momenten dit jaar af te sluiten tussen sluis II en sluis III in Tilburg.

Het project Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg van Rijkswaterstaat, gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant omvat het verbreden en verdiepen van het huidige kanaal (over circa 4 km), het bouwen van een nieuwe sluis (naast de huidige sluis III) en het slopen van sluis II. Om de nieuwe sluis III straks in gebruik te kunnen nemen, worden er afbouwwerkzaamheden uitgevoerd. Voor een aantal werkzaamheden is het nodig het Wilhelminakanaal op 2 momenten dit jaar af te sluiten tussen sluis II en sluis III in Tilburg. 

Planning en hinder
Van maandag 19 juni 2017 00.00 uur tot zondag 2 juli 24.00 uur.

 • Hinderklasse 5: volledige stremming van de vaarweg. Omvaren kan via het Máximakanaal en de Zuid-Willemsvaart. Dit is mogelijk voor het meest maatgevende schip     (7,2m breed). De omleiding is circa 120 km;
 • Van kilometrering 17,6 tot en met 19,9;
 •  Werkzaamheden:  
 • Aanbrengen bodembescherming onder de kruisende infra (VtV-brug, Poseidonpad, Medemblikpad).
 • Duikinspectie oude sluis III i.v.m. toekomstige ombouw tot monument.


Van zondag 17 september 2017 00.00 uur tot zaterdag 30 september 24.00 uur.

 •  Hinderklasse 5: volledige stremming van de vaarweg. Omvaren kan via het Máximakanaal en de Zuid-Willemsvaart. Dit is mogelijk voor het meest maatgevende schip     (7,2m breed). De omleiding is circa 120 km;
 •  Van Negeren 16,9 tot en met 21,1;
 •  Werkzaamheden:      
 • Testen uitvoeren t.b.v. ingebruikname nieuwe sluis III
 • Omschakelen Bediencentrale van oude naar nieuwe sluis III
 • Verwijderen tijdelijke remmingwerken
 • Aanbrengen damwand en steenbestorting t.h.v. Bastion Voorhaven benedenpeil Noord 
 • Aanpassen en testen waterstandinstrumenten van Sluis II.
 • Verlagen kanaalpeil tussen sluis III en II met 0,30m.

Voor actuele informatie raadpleeg de website: www.vaarweginformatie.nl 

No items found.