Terugblikken en vooruit kijken: 10 Jaar ‘Varen doe je Samen!’

publicatie:
02
-
11
-
2017
Dit jaar bestaat het project ‘Varen doe je Samen!’ 10 jaar! In 2007 werd het eerste samenwerkingsconvenant getekend, waarmee het project een feit was en van start ging. Tijd voor een terugblik, en een blik op de toekomst.
Dit jaar bestaat het project ‘Varen doe je Samen!’ 10 jaar! In 2007 werd het eerste samenwerkingsconvenant getekend, waarmee het project een feit was en van start ging. De foto hierboven is gemaakt na de ondertekening van het convenant.

Het project Varen doe je Samen!, kortweg VDJS, geeft voorlichting over veiligheid op het water, vooral daar waar beroeps- en recreatievaart elkaar veel tegenkomen. Het is inmiddels een bekende nationale veiligheidscampagne geworden, met een breed aanbod van informatie over drukke vaargebieden in heel Nederland, de zogenoemde knooppunten(boekjes), maar ook informatie over reisvoorbereiding, (technische) preventie met het oog op het onderhoud aan het schip, communicatie op het water, veiligheidsmiddelen aan boord, staande mast route en meer. Op deze website vind je een uitgebreid kenniscentrum dat door aanvoer van een constante stroom van artikelen en brochures steeds meer informatie bevat over alle aspecten die met veiligheid op het water te maken hebben. De campagne is een breed gedragen convenant van verschillende grote organisaties in het land die vanuit hun eigen achtergrond/perspectief een verantwoordelijkheid hebben voor veiligheid op het water. 


Partners van VDJS: Rijkswaterstaat, de Provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, KNRM, Reddingsbrigade, ANWB, HISWA Vereniging, Platform Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Waterrecreatie Nederland, het Watersportverbond, ondersteund door Politie Nederland 

Het eerste convenant werd in 2007 door al deze partijen getekend en hiermee was ‘Varen doe je Samen!’ een feit.

Terugblik op 10 jaar ‘Varen doe je Samen!’

Een dergelijke campagne ontstaat niet van de ene op de andere dag. Reden genoeg om eens terug te blikken, te bekijken hoe de campagne er nu voorstaat en hoe VDJS in de toekomst eruit zou moeten zien. We spraken met enkele grondleggers, mensen van het eerste uur en werknemers van de campagne. Cees van der Spek (Provincie Zuid-Holland), Sander Wels (Rijkswaterstaat Oost-Nederland), Frits de Vries (BLN Schuttevaer), Hylke Steensma (Oud projectleider, nu werkzaam bij het Watersportverbond) en huidig projectleider Rowena van der Maat kijken terug en vooruit:

Cees van der Spek (Rijkswaterstaat West Nederland Zuid)

Cees vertelt over de eerste stappen: “De 'Varen doe je Samen!'-campagne vloeide voort uit het project “Varen? Dat doe je samen!” van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland, afdeling Scheepvaartzaken, te Rotterdam. Dat was al eerder, in 2002. Er werd een brochure met detailkaartjes van de belangrijkste vaarwegkruisingen in het beheergebied van RWS Zuid-Holland uitgegeven. Dat was het eerste knooppuntenboekje. Er was toen eenmalig budget uitgetrokken voor dit project.” 

In de periode 2003-2005 werd het uitgebreid met RWS Noord-Holland, de Provincie Zuid-Holland, KSV Schuttevaer (Nu BLN Schuttevaer) en het Watersportverbond. Er werd een nieuw knooppuntenboekje uitgegeven voor Zuid-Holland en Noord-Holland. Door reorganisaties en andere omstandigheden viel het project daarna een tijdje stil. Cees vervolgt: “Toch was het project VDJS een succes en uit de branche klonk de wens tot voortzetting van het project. Ook was er de wens om het landelijk uit te breiden.”

Sander Wels (voormalig adviseur Rijkswaterstaat Oost-Nederland)

Ook Sander Wels was bij de start betrokken: “Gesprekken met recreatievaarders en schippers van de binnenvaart liepen niet altijd even vlotjes. De recreatievaarder gaf aan wat de beroepsvaarder allemaal verkeerd deed, en de beroepsvaarder klaagde over de vaarkunsten van de recreatievaarder. Met veel humor werden de ‘plooien gladgestreken’ en zijn we gezamenlijk aan het project begonnen. Ik mocht van Rijkswaterstaat alle benodigde tijd erin stoppen.” 

Enkele jaren later werd het project opnieuw leven ingeblazen, er werd een convenant opgesteld, meerdere partners sloten zich aan, er kwam een stuurgroep en de uitvoering van het project werd bij de SRN (Stichting Recreatie Nederland, nu Waterrecreatie Nederland) gelegd. In september 2007 werd het ‘Varen doe je Samen!’ convenant getekend en werd Hylke Steensma projectleider.

Hylke Steensma, eerste projectleider VDJS

Hylke vertelt over de eerste knooppuntenboekjes: “VDJS is in relatief korte tijd een begrip geworden in Nederland. Er lag in het begin een enorme focus om de knooppuntenboekjes landelijk dekkend te krijgen. De mappen die wij uitgaven in die eerste jaren waren enorm gewild. Bij opening van de beurzen waar we stonden, de HISWA bijvoorbeeld, ontstond er een ware run op die mappen. Als je even van de stand was op de HISWA werden de knooppuntenboekjes uit de berging geroofd, zo gewild waren ze!" 

Nog velen hebben de oude VDJS map aan boord!

Frits de Vries (BLN Schuttevaer)

Frits zag het project ontwikkelen: “Op beurzen hoor je nu nog steeds: Wij hebben de map aan boord staan! Maar de grote kracht van het project/de campagne is dat het met zijn tijd is mee gegaan en via de digitale snelweg veel meer mensen bereikt dan alleen een boekje ooit kan doen. Nu hoor je vaak: We hebben de App al hoor!”

Van map naar app

De gewilde knooppuntenboekjes zijn inmiddels allemaal online te vinden en gratis te downloaden via de website, die ook volledig geschikt is voor mobiel gebruik. Ook is er een VDJS-app. Daarnaast wordt er naast de knooppuntenboekjes een veel bredere informatiestroom gegenereerd over alles wat met veiligheid op het water te maken heeft. Hylke zette de eerste stappen met VDJS op social media: “Toen social media op kwam zetten, begonnen we een Facebookpagina, met o.a. ‘Raad de Plaat’ met foto’s van vaarwegen.”

Rowena van der Maat, huidige projectleider VDJS

Rowena begeleide het project in de volgende fase: “De digitale ontwikkelingen gingen in die tijd zo snel, we moesten keuzes maken waar we in wilden investeren. We hebben gekozen voor een sterke website, een bredere digitale verspreiding van de knooppunten in veel gebruikte (digitale) navigatiekaarten en een sterke aanwezigheid op social media. Inmiddels bereikt VDJS via Facebook, Twitter, Youtube en Linkedin grote groepen mensen. Daarnaast blijft de kracht om verschillende communicatiekanalen naast elkaar te blijven gebruiken, brochures op watervast papier, zoals de Vaarbewaarkaart, maar ook blijven we naar beurzen gaan en presentaties geven op locatie, om het persoonlijk contact met de doelgroep te houden. We krijgen vaak waardevolle informatie en feedback op deze contactmomenten.” 

De stand van VDJS op de HISWA beurs.

Nieuwe initiatieven

Inmiddels is VDJS niet meer weg te denken. Er worden vele initiatieven uitgerold onder de paraplu van VDJS, bijvoorbeeld het praktijkvaren op de Waal (via WSV “De Waal” in Tiel), de IJssel bij Zutphen, de roeiers op de Twente Kanalen, het Binnen en Buiten IJ, de Waddenzee en rondom Dordrecht en de havens in Rotterdam. Voorts werd een praktijkdag voor de snelle watersport in Dordrecht georganiseerd. Nieuwe filmpjes gemaakt, jongeren erbij betrokken en nog veel meer. Er zijn voorlichtingsavonden op jachthavens en watersportverenigingen en er is inmiddels een grote pool van vrijwilligers die zich, vanuit hun eigen kennis en ervaring, inzet voor de campagne. 

VDJS geeft veel brochures uit over diverse onderwerpen m.b.t veiligheid op het water. 

Rowena vervolgt: “Onze partners hebben ook een enorme hoeveelheid aan waardevolle informatie die wij kunnen inzetten voor ‘Varen doe je Samen! Deze informatie bundelen en rubriceren om deze uiteindelijk bij een vaarweggebruiker te krijgen is onze uitdaging.” De VDJS-Knooppunten zijn inmiddels geïntegreerd in de meeste navigatieprogramma’s die op de markt te koop zijn. Daarnaast kijken andere landen in Europa naar de campagne en zijn er Europese initiatieven in ontwikkeling.

De toekomst:

Veranderingen gaan tegenwoordig enorm snel, vooral door de digitale mogelijkheden. Het goed blijven aansluiten bij dergelijke veranderingen is van groot belang. Rowena: “Informatie komt tegenwoordig real-time en online tot ons. Dat biedt enorme mogelijkheden als je het hebt over veiligheid. Zo monitoren wij nu dagelijks diverse verkeersleiders te water van Rijkswaterstaat via social media. Zij geven directe en actuele informatie over gebeurtenissen op het water. Dat geldt ook voor andere partners van ons, zoals de KNRM, de havenbedrijven en Rijkswaterstaat. De wijze van navigeren is meest digitaal geworden en vaarkaarten zijn enorm geavanceerd geworden (GIS, Geographic Information System-kaarten).” 

Het doel van ‘Varen doe je Samen!’ is niet veranderd, maar wel hoe mensen deze informatie tot zich krijgen en de middelen waarmee ze dit doen. Rowena: “We willen voorlichting blijven geven over de (basis) vaarregels (stuurboordwal varen, Dode hoek beroepsvaart etc..) en de knooppunten goed in beeld blijven brengen. Maar de communicatiekanalen en de manier waarop je deze informatie overbrengt zal blijven veranderen in de toekomst." 

Goede, veilige vaart!