Testwerkzaamheden Hollandsche IJsselkering

publicatie:
20
-
08
-
2016
De sluis (en basculebrug) van de Hollandsche IJsselkering is van maandag 29 augustus 23:55 uur t/m woensdag 1 september 06:00 uur niet beschikbaar. Dit betekent dat er geen gebruik gemaakt kan worden van dit deel van de Staande Mastroute. De doorvaart onder de stuw is gedurende die dagen wel beschikbaar.

Desluis (en basculebrug) van de Hollandsche IJsselkering is van maandag 29 augustus23:55 uur t/m woensdag 1 september 06:00 uur niet beschikbaar. Ditbetekent dat er geen gebruik gemaakt kan worden van ditdeel van de Staande Mastroute. De doorvaart onder de stuw is gedurende diedagen wel beschikbaar.

Stremmingvan de sluiskolk, inclusief de basculebrug, van de Hollandsche IJsselkering inde Hollandsche IJssel ter hoogte van kmr 17.900
- Van 29 augustus 23:55 uur tot 1 september 2016 06:00in verband met testwerkzaamheden aan de kering. Gedurendedeze periode is de vaste onderdoorvaart beschikbaar. De bekendmaking BEK 2016-010is gedurende deze periode niet van toepassing.

Oponthoudmogelijk bij de sluis op bovengenoemde locatie
- Op 15 en 16 september 2016 tussen 09:00 en 15:30uur inverband met testwerkzaamheden.

Basculebrug is +7.40 NAP, vaste brug onder stuw is +8.40 NAP.

Kijk op www.vaarweginformatie.nl voor de laatste informatie.

Meer informatie op de website van RWS.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

No items found.