Tijdelijke afsluiting Leidam A bij Krabbersgat Enkhuizen

publicatie:
11
-
12
-
2018
Vanwege de versterkingswerkzaamheden aan de Houtribdijk is Leidam A, direct ten zuiden van de Houtribdijk, nabij het Krabbersgat Enkhuizen, tijdelijk afgesloten. De Combinatie Houtribdijk voert in opdracht van Rijkswaterstaat de komende maanden het project Dijkversterking Houtribdijk uit. De uitvoering van dit project bestaat uit het versterken van de Houtribdijk en de bijbehorende grondlichamen en dammen.

Vanwege de versterkingswerkzaamheden aan de Houtribdijk is Leidam A, direct ten zuiden van de Houtribdijk, nabij het Krabbersgat Enkhuizen, tijdelijk afgesloten. 

De Combinatie Houtribdijk voert in opdracht van Rijkswaterstaat de komende maanden het project Dijkversterking Houtribdijk uit. De uitvoering van dit project bestaat uit het versterken van de Houtribdijk en de bijbehorende grondlichamen en dammen.

Afsluiting Leidam A

De werkzaamheden zorgen voor de tijdelijke afsluiting van Leidam A, direct ten zuiden van de Houtribdijk, nabij het Krabbersgat Enkhuizen. Voor de versterking van de Houtribdijk wordt ook Leidam A, zoals weergegeven op onderstaande afbeelding, voorzien van breuksteen en waterbouwasfalt. Om deze werkzaamheden uit te voeren is deze dam van maandag 12 november 2018 tot 1 mei 2019 afgesloten. 

De twee wachtsteigers langs Leidam A zijn dan afgesloten vanaf de wal. Schepen kunnen dus wel aanleggen, maar opvarenden kunnen niet op de wal komen.


Goede, veilige vaart!

(Foto boven:https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken)

No items found.