Tweede sluis bij Eefde in gebruik genomen

publicatie:
20
-
04
-
2020
Het had een feestelijke opening moeten worden, maar door de coronamaatregelen zal dat op een later moment pas gebeuren: maandag 20 april 2020 zijn de tweede sluis bij Eefde en het terrein naast de sluis in gebruik genomen. Na een bouwperiode van drie jaar kunnen vanaf nu de schepen gebruik maken van de diepere en snellere tweede sluis.
Corona 

De noodzakelijke landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben grote consequenties voor iedereen. Momenteel valt niet in te schatten hoe lang de maatregelen nog van kracht zullen blijven. Om die reden hebben wij besloten onze voorlichtingscampagne volgens planning voort te zetten; zodat de informatie op onze website nu en de komende maanden up-to-date zal zijn en blijven. 

Varen doe je Samen! roept iedereen op de aanwijzingen van de Rijksoverheid op te volgen. Let goed op jezelf en op anderen, dit virus moeten we ook samen overwinnen!

Het had een feestelijke opening moeten worden, maar door de coronamaatregelen zal dat op een later moment pas gebeuren: maandag 20 april 2020 zijn de tweede sluis bij Eefde en het terrein naast de sluis in gebruik genomen. Na een bouwperiode van drie jaar kunnen vanaf nu de schepen gebruik maken van de diepere en snellere tweede sluis.

Bijdrage stimulans Twentse economie

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “De tweede sluis verbetert de bereikbaarheid van Twente voor de binnenvaart en geeft hiermee een belangrijke economische impuls aan de regio. Het geeft de ruimte aan grotere zwaarder beladen binnenvaartschepen die door uitbreiding van het sluizencomplex nu ook de havens in Hengelo, Enschede en Almelo kunnen aandoen.”

Segmentdeur

De nieuwe sluiskolk heeft een zogeheten segmentdeur gekregen, die wegdraait in de bodem als de sluis opengaat. Een segmentdeur van deze omvang in een schutsluis is uniek in Nederland. Voordeel van deze segmentdeur is dat hij bij een calamiteit ook tegen de stroming in is te sluiten. Dit draagt bij aan de waterveiligheid. Bovendien is de deur makkelijker te onderhouden en energiezuinig in gebruik. In de nieuwe sluiskolk van sluis Eefde komen puntdeuren en een segmentdeur. Deze combinatie is een primeur in Nederland.

Video-impressie

Bekijk een video van de nieuwe sluis bij Eefde:

 

Samenwerking

De realisatie van de nieuwe sluis bij Eefde is tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Lock to Twente (Mobilis en Croonwolter&dros). Ook de gemeente Lochem, het waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland waren betrokken bij de uitbreiding van Sluis Eefde. 

(foto: Rijkswaterstaat)