Varen doe je Samen!' aanwezig op Landelijke consuldag van de ANWB

publicatie:
07
-
07
-
2016
Op zaterdag 2 juli was 'Varen doe je Samen!' aanwezig op de landelijke consuldag van de ANWB. De waterconsuls die verantwoordelijk zijn van onder andere de Wateralmanak gaan dit jaar weer alle jachthavens bezoeken.

Op zaterdag 2 juli was 'Varen doe je Samen!' aanwezig op delandelijke consuldag van de ANWB. De waterconsuls die verantwoordelijk zijn vanonder andere de Wateralmanak gaan dit jaar weer alle jachthavens bezoeken. Bijdeze bezoeken nemen zij een vragenlijst mee waarin veiligheid op het watercentraal staat. Ook zullen de haven een poster van 'Varen doe je Samen!'ontvangen en een aantal folders.

Tijdens de consuldag heeft 'Varen doe je Samen!' eenworkshop verzorgd waarin de waterconsuls werd gevraagd om hun inbreng te gevenop het vaarwegennetwerk. Naast het aangeven van knooppunten kwamen onderwerpenals alcoholgebruik en het toenemen van de grootte van de binnenvaartschepen ookaan bod. Verder werd hun kennis getest door middel van een quiz.

Onderling werd er veel gediscussieerd en er is dan ook veelkennis uitgewisseld. Kortom een waardevolle dag.

No items found.