Varen in het Oliegeulgebied – seizoen 2017

publicatie:
07
-
06
-
2017
In het nieuwe Natura 2000-Beheerplan Deltawateren, dat in het najaar van 2016 is vastgesteld,wordt het gebied tenwesten van de Roggenplaat, waar het vaarwater Oliegeul is gelegen, niet langer aangemerkt als verboden gebied. Men mag er varen. Voor de watertoerist lijkt dat aantrekkelijk, er is echter één MAAR.

In het nieuwe Natura 2000-Beheerplan Deltawateren, dat in het najaar van 2016 is vastgesteld,wordt het gebied tenwesten van de Roggenplaat, waar het vaarwater Oliegeul is gelegen, niet langer aangemerkt als verboden gebied. Men mag er varen. Voor de watertoerist lijkt dat aantrekkelijk, er is echter één MAAR. 

De diepe Oliegeul voert heel dicht langs de veiligheidslijn van de Oosterscheldekering. Zó dicht dat de geul ligt in een zone langs de veiligheidslijn waar het niet veilig is te varen en die dan ook gemarkeerd is als verboden vaargebied.

Op de foto hieronder, genomen in augustus 2016, zijn de gele tonnen te zien die de grens van de veiligheidszone/het verboden vaargebied aangeven. Ook de drijvers van de veiligheidslijn zijn te onderscheiden.

Wilt u toch van de Hammen naar de Geul van Roggenplaat varen?

Ruim een halve mijl naar het oosten is nog een doorvaartmogelijkheid, zij het dat die minder diep is. Maar er staat ook minder stroom. Het geultje onmiddellijk ten oosten van deze doorvaart is aan de noord- en de zuidkant zeer ondiep. Het is ook niet terug te vinden op de kaart op de volgende bladzijde. De doorvaart is op die kaart goed te zien.

 De noordzijde van de Geul van Roggenplaat vormt een drempel. In de kaart is aan de ingetekende lodingen af te lezen dat het diepste punt van de drempel ligt op 0,80 m onder LAT[1]. Op kaart 1805.10 staat dat voor Roompot Binnen LAT op 1,50 m onder NAP ligt. Nu laat zich eenvoudig berekenen dat er 2,30 m water boven de drempel staat als de waterstand gelijk is aan NAP[1] . Voor de ervaren watertoerist, die beschikt over goede navigatieapparatuur, is het dus mogelijk bij voldoende hoog water aan de westzijde van de Roggenplaat te varen.

Het vaarwater is niet betond, want het voldoet niet aan de veiligheidseisen die Rijkswaterstaat aan een betond vaarwater stelt. Men is dus op zijn eigen navigatiemiddelen aangewezen.

Waarschuwing 1: De hoge stroomsnelheden kunnen voor riskante situaties zorgen. Deze stromingen zorgen bovendien voor een snel veranderend bodemprofiel.

De lodingen op de kaart zijn van april 2017. Stel u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld door de havenmeester van Burghsluis er naar te vragen.

Waarschuwing 2: door op- en afwaaiing kunnen grote verschillen optreden met de in de getijtafels opgegeven waarden.

Deze tekst is opgesteld door de Regio Deltawateren van het Watersportverbond, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Watersportvereniging Burghsluis. Zij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor ongemakken en schades die zijn opgelopen bij het varen in het gebied ten westen van de Roggenplaat.

Men vaart op eigen risico!

[1] NAP: de getijtafels geven rijzing ten opzichte van Nieuw Amsterdams Peil.

[1] LAT = Lowest Astronomical Tide
No items found.