Voorbereiding opwaardering Twentekanalen van start

publicatie:
06
-
01
-
2020
Rijkswaterstaat gaat de Twentekanalen de komende jaren flink opwaarderen. Niet alleen worden de kanalen uitgebaggerd, ook worden de damwanden vervangen en de oevers natuurvriendelijk aangelegd. Om het grondwater te beheersen wordt een bodemweerstand verhogende laag aangebracht.

Rijkswaterstaat gaat de Twentekanalen de komende jaren flink opwaarderen. Niet alleen worden de kanalen uitgebaggerd, ook worden de damwanden vervangen en de oevers natuurvriendelijk aangelegd. Om het grondwater te beheersen wordt een bodemweerstand verhogende laag aangebracht. 

Rijkswaterstaat is in september 2019 met de aanbesteding hiervoor gestart. Contractmanager Patrick van der Meer: “Wij zoeken partijen die in staat zijn dit logistiek uitdagende project samen met ons tot een succes te maken.” Volgens de huidige planning moeten de werkzaamheden in het najaar van 2022 afgerond zijn.

Belang Twentekanalen

De bijna 90 jaar oude Twentekanalen zijn van groot belang voor Oost-Nederland. De kanalen zijn een belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over water naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. "Opwaardering is hard nodig", vertelt Van der Meer. "Het transport over de Twentekanalen neemt de komende jaren toe. Door de kanalen te verruimen wordt de diepgang en daarmee de belading van de schepen die over de Twentekanalen varen vergroot. De ruimere vaarweg zorgt ervoor dat schepen straks veiliger en vlotter kunnen doorvaren. Ook zijn de havens en bedrijven langs de Twentekanalen beter bereikbaar voor klasse Va-schepen. Dit is een duurzame stimulans voor het vervoer over water en vermindert het transport over de weg. De verruiming draagt bij aan de versteviging van de (inter)nationale logistieke positie van de regio Twente en stimuleert de regionale economie en werkgelegenheid."

Werkzaamheden Twentekanalen

Naast het vervangen van de huidige damwanden, het verruimen van het kanaal en het aanbrengen van een bodemweerstand verhogende laag ten behoeve van de grondwaterbeheersing, zijn er meer werkzaamheden binnen dit contract, aldus Van der Meer. ‘Bij Delden wordt de zwaaikom vergroot en er komt een nieuwe zwaaikom bij de XL-kade bij Almelo. De huidige zwaaikommen bij Bornerbroek en Deldenerbroek vervallen en worden natuurvriendelijk heringericht." 

Ook past RWS de gemeentekade Delden aan voor het laden en lossen van klasse Va-schepen. Gelijktijdig met het aanpassen van de vaarweg wordt gewerkt aan de oevers. Bij het Kristalbad, tussen Delden en Hengelo en bij Almelo worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Er komen bovendien meer mogelijkheden voor mens en dier om het kanaal te verlaten. 

De aanbestedingsprocedure is reeds gestart, de gunning staat gepland voor augustus 2020.

Zie ook knooppuntenboekje 4B, waarin de Twentekanalen beschreven zijn. 

Goede, veilige vaart!


No items found.