Werkzaamheden Post- en Vlakebrug: hoge vaart gestremd

publicatie:
24
-
11
-
2016
Rijkswaterstaat werkt aan de Postbrug en Vlakebrug over het Kanaal door Zuid-Beveland. Van 28 november tot en met 11 december 2016 wordt de complete besturing van de bruggen vernieuwd. De bruggen zullen in deze periode niet draaien voor de scheepvaart en zijn dus gestremd voor de hoge vaart.

Rijkswaterstaat werkt aan de Postbrug en Vlakebrug over het Kanaal door Zuid-Beveland. Van 28 november tot en met 11 december 2016 wordt de complete besturing van de bruggen vernieuwd. De bruggen zullen in deze periode niet draaien voor de scheepvaart en zijn dus gestremd voor de hoge vaart. 

De vaarweg is wel beschikbaar voor schepen die onder de bruggen door kunnen varen. De brughoogte is N.A.P + 10,5 meter onder het vaste deel. De doorvaarthoogte is afhankelijk van het getij. Scheepvaart wordt geadviseerd voor actuele doorvaarthoogtes een getijdetabel te raadplegen. Na de ombouw van de bruggen zijn er ook elektronische hoogteborden beschikbaar.

Testen
Van 12 tot en met 18 december worden de bruggen verder getest. De bruggenkunnen dan al wel weer open voor de hoge scheepvaart. Het wegverkeer kan minimale hinder ondervinden door een extra brugdraai. Ook kunnen brugdraaiingentijdens het testen vijf tot tien minuten langer duren. Tijdens de spits word ter niet getest.

Nieuwe bediening
De bruggen worden gemoderniseerd en krijgen nieuwe camera’s, lichtmasten, nieuwe besturing en een nieuwe bedieningsinterface. Door deze grote renovatie blijven de bruggen veilig en betrouwbaar voor de komende decennia en voldoen aan de laatste veiligheidsrichtlijnen. Vanaf 19 december stapt de bediening over op de nieuwe bediendesk. De bruggen zullen op de lange termijn worden bediend vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans, maar voorlopig blijft de bediening nog in het bediengebouw op het sluizencomplex Hansweert.

Over de Vlakespoorbrug is met Prorail afgesproken dat Rijkswaterstaat deze onveranderd blijft bedienen. 

Scheepvaartberichten zijn te vinden op: www.vaarweginformatie.nl.


 

No items found.