Werkzaamheden steigers Bergsediepsluis, Krammerjachtensluizen, Vluchthaven Tholen

publicatie:
25
-
04
-
2017
Op korte termijn worden er een aantal werkzaamheden uitgevoerd aan steigers die in 2016 zijn afgesloten in het areaal van District Noord van Rijkswaterstaat Zee en Delta. Het gaat om steigers nabij de Bergsediepsluis, de Krammerjachtensluizen en de Vluchthaven Tholen. Deze steigers mogen momenteel in verband met de veiligheid niet betreden worden. Er mag wel worden afgemeerd.

Op korte termijn worden er een aantal werkzaamheden uitgevoerd aan steigers die in 2016 zijn afgesloten in het areaal van District Noord van Rijkswaterstaat Zee en Delta. Het gaat om steigers nabij de Bergsediepsluis, de Krammerjachtensluizen en de Vluchthaven Tholen. Deze steigers mogen momenteel in verband met de veiligheid niet betreden worden. Er mag wel worden afgemeerd. 

Bergsediepsluis
De oostelijke wachtsteiger (Zoommeerzijde) is deels niet beschikbaar in de periode 1 mei tot en met 30 mei 2017. De houten plankierdelen en gordingen worden dan vervangen door kunststof plankierdelen en kunststof of stalen gordingen. Scheepvaartverkeer ondervindt hinder van de werkzaamhedendoor het niet kunnen gebruiken van de steiger op de delen waar gewerkt wordt. Er is geen stremming van de sluis. 

Het betredingsverbod blijft gedurende de werkzaamheden van kracht, ook in de weekenden en op feestdagen. Afmeren is toegestaan op plaatsen waar niet gewerkt wordt, dit staat aangegeven. Vanaf 31 mei is de steiger weer in zijn geheel beschikbaar en te betreden.

Krammerjachtensluizen
De noordelijke wachtsteiger Volkerakzijde en de zuidelijke wachtsteiger Zijpezijde zijn niet beschikbaar in de periode 1 mei tot en met 30mei 2017. De houten plankierdelen en gordingen worden dan vervangen doorkunststof plankierdelen en kunststof of stalen gordingen. De noordelijke steiger wordt in het kader van de versoberingen ingekort met circa 69 meter. De zuidelijke steiger wordt in datzelfde kader ingekort met circa 100 meter. De exacte lengte van inkorten kan iets afwijken, afhankelijk van de locaties van drijflichamen. 

Scheepvaartverkeer ondervindt hinder van de werkzaamhedendoor het niet kunnen gebruiken van de steigers op delen waar gewerkt wordt. Eris geen stremming van de sluis, behoudens de eerder aangekondigde stremming vande noordkolk van 8 mei tot en met 12 mei voor het vervangen van een van de aandrijfcilinders. 

Het betredingsverbod blijft gedurende de werkzaamheden van kracht, ook in de weekenden en op feestdagen. Afmeren is toegestaan op plaatsen waar niet gewerkt wordt, dit staat aangegeven. Vanaf 31 mei is de steiger weerin zijn geheel beschikbaar en te betreden.

De zuidelijke wachtsteiger Volkerakzijde en de noordelijke wachtsteiger Zijpezijde zijn niet beschikbaar in de periode 31 mei tot en met 30 juni 2017. De houten plankierdelen en gordingen worden dan vervangen door kunststofplankierdelen en kunststof of stalen gordingen. De noordelijke steiger wordt in het kader van de versoberingen ingekort met circa 66 meter. De zuidelijke steiger wordt in datzelfde kader ingekort met circa 100 meter. De exacte lengte van inkorten kan iets afwijken, afhankelijk van de locaties van drijflichamen. 

Scheepvaartverkeer ondervindt hinder van de werkzaamheden door het niet kunnen gebruiken van de steigers op delen waar gewerkt wordt. Er is geen stremming van de sluis. 

Het betredingsverbod blijft gedurende de werkzaamheden vankracht, ook in de weekenden en op feestdagen. Afmeren is toegestaan op plaatsen waar niet gewerkt wordt, dit staat aangegeven. Vanaf 1 juli is de steiger weerin zijn geheel beschikbaar en te betreden.

Vluchthaven Tholen
Vanaf 3 juli worden er werkzaamheden uitgevoerd in Vluchthaven Tholen, het betreft het permanent verwijderen van de afgesloten steiger. De werkzaamhedenduren tot en met 25 juli. De aanmeervoorziening is gedurende die tijd niet beschikbaar.

E-steiger Kreekraksluizen
Zoals in de recente BAS al aangegeven is, in verband met geconstateerde gebreken aan de oplegconstructies van de loopbruggen na een aanvaring, het tot nader bericht niet toegestaan de wachtplaatsen in de noordelijke voorhaven, westzijde van het Kreekraksluizencomplex, te betreden. Het betreft de loopbruggen ter hoogte van de meerstoelen E1 t/m E12. De genoemde loopbruggen zijn afgezet met hekken en aangeduid met borden waarop dit betredingsverbod staat weergegeven. Voor de hulpdiensten zullen de loopbruggenter hoogte van de gevaarlijke stoffen afmeervoorziening (E13 t/m E15),bereikbaar blijven. Het betreft een betredingsverbod, de afmeerfunctie ter hoogte van het verbod blijft behouden.

Het is nog onbekend wanneer dit gerepareerd wordt. Zodra dit bekend is wordt hierover nog nader gecommuniceerd.

Blijf op de hoogte van de actuele berichtgeving via de website vaarweginformatie

No items found.