Brugtesten Lorentzsluizencomplex hinder voor scheepvaart

publicatie:
19
-
04
-
2016
Rijkswaterstaat test van dinsdag 19 april tot donderdag 28 april 2016 het nieuwe besturingssysteem van de bruggen van het Lorentzsluizencomplex in Kornwerderzand. Het testen is nodig om het complex in de toekomst veilig te blijven gebruiken.

Rijkswaterstaat test van dinsdag19 april tot donderdag 28 april 2016 het nieuwe besturingssysteem van de bruggenvan het Lorentzsluizencomplex in Kornwerderzand. Het testen is nodig om hetcomplex in de toekomst veilig te blijven gebruiken. De brugtesten vinden plaatszonder scheepvaart en buiten de spitsuren: tussen 10.00 en 16.00 uur. Deverwachte hinder voor het wegverkeer is circa 15 minuten.

Hinder scheepvaart
Hettesten kan zonder scheepvaart gebeuren omdat het Lorentzcomplex voor allevaarwegverkeer gestremd is tot 2 mei 2016. Wel blijft het Stevincomplex, aan deNoord-Holland kant van de Afsluitdijk, beschikbaar gedurende de werkzaamheden.Dit betekent dat er daarmee een mogelijkheid is om de Afsluitdijk te passeren.De scheepvaart, zowel beroeps- als recreatievaart, moet rekening houden met eenlangere vaar- en wachttijd. Afhankelijk van het verloop van de testfase en hetweer kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. Houd hiervoor www.vaarweginformatie.nl in degaten.

Werkzaamheden onderdeel grotererenovatie
HetLorentzsluizencomplex is 83 jaar oud en heeft groot onderhoud nodig. Devervanging van het bedienings- en besturingssysteem is onderdeel van eengrotere renovatie. Zo werd in 2015 mechanisch onderhoud aan de draaibruggengedaan. De vervanging van het elektronische bedieningssysteem is nodig om dezein de toekomst veilig te blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren.Daarnaast worden gedurende het jaar de houten remming- en geleidewerkenopgewaardeerd en vervangen door staal om de scheepvaart te blijven faciliteren.Dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd bij het Stevincomplex bij Den Oevertussen 5 september en 16 oktober 2016. Blijf op de hoogte van de voortgang envolg @RWS_Lorentz op twitter.

De Afsluitdijk
DeAfsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook inde toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten deuitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidigewerkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van deAfsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. Deonderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functionerenvan bruggen en sluizen te kunnen waarborgen.

No items found.