‘De Marrekrite’ wint Nationale Motorbootvaren Prijs 2019

publicatie:
12
-
02
-
2020
Bij de opening van watersportbeurs van Boot Holland, op 7 februari 2020, is de de Nationale Motorbootvaren Prijs 2019 toegekend aan de Marrekrite. De jury roemt het recreatieschap omdat het “sinds 60 jaar op een unieke wijze de toeristische basisinfrastructuur in Friesland op het ge-bied van water- en landrecreatie verzorgt”. Lenie Hiemstra, oprichter en beheerder van de Facebookgroep ‘Met de boot door Friesland’ kreeg een eervolle vermelding.

Bij de opening van watersportbeurs van Boot Holland, op 7 februari 2020, is de de Nationale Motorbootvaren Prijs 2019 toegekend aan de Marrekrite. De jury roemt het recreatieschap omdat het “sinds 60 jaar op een unieke wijze de toeristische basisinfrastructuur in Friesland op het ge-bied van water- en landrecreatie verzorgt”. Lenie Hiemstra, oprichter en beheerder van de Facebookgroep ‘Met de boot door Friesland’ kreeg een eervolle vermelding.

Marrekrite

De prijs voor de Marrekrite werd door de jury als volgt onderbouwd: “Voor de waterrecreatie zijn inmiddels in heel Friesland ruim 3500 gratis ligplaatsen aangelegd en sinds 6 jaar kan er ook af-gemeerd worden aan zogenaamde Marboeien, waarvan er inmiddels 100 zijn geplaatst. De Mar-rekrite onderhoudt tevens het wandel en fietsnetwerk in Friesland en koppelt daarmee de aan-legplaatsen voor boten met de fiets en wandelpaden. Bij haar beoordeling heeft de jury mede in overweging genomen, dat grote aandacht wordt geschonken aan de afval- en vuilwatervoorzie-ningen. Sinds april 2019 worden die voorzieningen uitgebreid met de zogenaamde “Hûskes” waar men onder meer gratis vuilwater kan afpompen”.

’Met de boot door Friesland’

De jury had dit keer geen gemakkelijke taak, want meerdere enthousiaste leden van de Facebook-groep ‘Met de boot door Friesland’ hadden voordrachten ingezonden en het feit, dat deze groep in 5 jaar tijd ruim 5.000 leden heeft gekregen mag een grote prestatie genoemd worden, waarvoor de jury aan Lenie Hiemstra het diploma ‘Eervolle vermelding’ heeft toegekend.

Zevende Nationale Motorbootvaren Prijs

De Nationale Motorbootvaren Prijs 2019 is dit jaar voor de zevende keer toegekend en op 7 februari 2020 tijdens de officiële opening van de watersport beurs Boot Holland te Leeuwarden uitgereikt door Peter Holleman, voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club.