Een bootverzekering afsluiten? Waar moet je op letten?

publicatie:
28
-
12
-
2018
Een eigen schip is een groot goed waar de meeste booteigenaren trots op zijn. Daar hoort natuurlijk een goede bootverzekering bij. Waar moet je nou op letten bij het afsluiten van zo’n bootverzekering? Zijn er eisen op gebied van veiligheid en preventie? We bekeken enkele websites van verschillende verzekeringsmaatschappijen, (EOC, Unigarant, Pantaenius en TVM) en hadden een gesprek met Marlon Tubben van verzekeraar TVM.

Een eigen schip is een groot goed waar de meeste booteigenaren trots op zijn. Daar hoort natuurlijk een goede bootverzekering bij. Waar moet je nou op letten bij het afsluiten van zo’n bootverzekering? Zijn er eisen op gebied van veiligheid en preventie? 

We bekeken enkele websites van verschillende verzekeringsmaatschappijen, (EOC, Unigarant, Pantaenius en TVM) en hadden een gesprek met Marlon Tubben van verzekeraar TVM.

Wat wil je verzekeren?

De belangrijkste zaken die je kunt verzekeren zijn: 

  • Wettelijke aansprakelijkheid: schade die je met je schip veroorzaakt bij iemand anders. 
  • Schade door brand, storm, diefstal, bliksem. 
  • Schade die ontstaat door een aanvaring. 
  • Schade door verborgen gebrek aan het schip. Daarnaast zijn er nog aanvullende verzekeringen mogelijk voor bijvoorbeeld pechhulp, rechtsbijstand, volgboot en trailer en ongevallen opvarenden. 

Bedenk goed welk eigen risico je wilt en kunt dragen en neem dit mee in je beslissing.

Eigen verantwoordelijkheid

Elke verzekeraar stelt eisen aan het deugdelijk onderhouden van je vaartuig. Lees altijd goed de voorwaarden door en geef het juiste vaargebied en de juiste dagwaarde aan. Denk bij deugdelijk onderhoud aan je eigen schip vooral aan:

  • De elektrische installatie 
  • De motor en brandstofvoorziening aan boord 
  • De gasinstallatie 
  • Controle en onderhoud aan tuigage, kiel- en roerophanging 
  • Preventie aan boord, brandblussers, reddingsvesten etc 

Je vindt diverse brochures over onderhoud aan je schip bij het kenniscentrum van ‘Varen doe je Samen!’.

Wat zegt de verzekeraar?

We vroegen aan Marlon Tubben, specialist scheepvaart bij TVM Verzekeringen wat deze voorwaarden voor hun betekenen. Verder bekeken we de websites van EOC Scheepsverzekeringen, Pantaenius en Unigarant. 

Marlon Tubben: “In eerste instantie jezelf afvragen wat je precies verzekerd wilt hebben. Het is belangrijk om na te gaan welke risico’s je zelf kunt en wilt dragen. Denk hierbij aan schade aan derden, brand, diefstal, stormschade, aanvaringsschade, bergingskosten enzovoort. Geef daarnaast het juiste vaargebied op. Mocht je later alsnog het vaargebied uitbreiden, pas dan de polis aan. Geef verder de juiste waarde aan van het vaartuig, de vervangingswaarde. Lees goed de voorwaarden door. Neem bij vragen contact op met de maatschappij of je tussenpersoon”. 

Wat betekent ‘eigen verantwoordelijkheid’ voor de booteigenaar voor jullie? 

Marlon legt uit: “In de meeste voorwaarden staat vermeld dat je als een goede bootvaarder voor je boot dient te zorgen, dit houdt in dat je je vaartuig tijdig en goed dient te onderhouden. Voor open vaartuigen en ter beveiliging van buitenboordmotoren en trailers zijn vaak sloten verplicht. Dit staat vaak vermeld in de polisvoorwaarden. Buiten het vaarseizoen dien je vaak nautische apparatuur, inboedel en buitenboordmotoren etc. van boord te verwijderen.” 

Hoe zit het met dekking bij hulpverlening door commerciële partijen op het water? Is dit een aparte clausule, of enkel verzekerd bij all risk..? 

Marlon: “Hulpverlening is alleen gedekt bij een wettelijke aansprakelijkheid met een volledige casco dekking. Wanneer de klant om hulp vraagt, zullen wij altijd hulp bieden. Je mag gebruik maken van de hulpverlening wanneer je op “eigen “ kracht” niet verder kunt varen en er dreigt schade te ontstaan. Je vaart bijvoorbeeld op het IJsselmeer en komt op een ondiepte terecht, waar je zelf niet meer vanaf kunt komen. Er staat een stevige wind. In dat geval mag je de reddingsdienst bellen. 

Wanneer je in rustig vaarwater ligt en je krijgt “motorpech” dan is er geen sprake van een noodsituatie. In dat geval verzoeken wij je de hulp van een mede-watersporter te vragen, of eigen reparateur te bellen”.

Bekijk de voorwaarden

Bij de keuze voor een verzekering voor jouw schip is het van belang de voorwaarden van de verzekeraars goed door te lezen. Je vindt de voorwaarden van TVM hier: Ook bij een andere verzekeraar, EOC scheepsverzekeringen, vinden we globaal dezelfde voorwaarden terug. Zij leveren verzekeringen voor de binnenvaart, recreatievaart, chartervaart en voor wonenden op het water. Bij Unigarant kun je ook een scheepsverzekering afsluiten. Hier vind je een overzicht van de mogelijkheden en dekking per verzekering.

Is een WA-bootverzekering verplicht in Nederland?

Ben je in Nederland verplicht een WA-verzekering voor je boot af te sluiten? Nee. Wel wordt een WA-verzekering soms verplicht verlangd door een externe partij, bijvoorbeeld een jachthaven, stallingsterrein of wedstrijdorganisatie. Een particuliere WA-verzekering is enkel voldoende bij een kleine boot, een motor onder de 4 PK en minder dan 16 m2 zeil (bij Unigarant). Dus bij een groter schip is een WA-verzekering toch het minste dat je zou moeten afsluiten.

Ga je wel eens naar het buitenland?

Er zijn diverse landen waar je verplicht een verzekeringsbewijs moet kunnen overhandigen. Dit geldt zeker voor de meeste landen rondom de Middellandse Zee. Ook als je met een boot op een trailer de grens overgaat is dit vaak nodig. Je kunt bij je verzekeringmaatschappij een certificaat van bewijs aanvragen, speciaal voor het buitenland.

Waar moet je verder nog aan denken?

Kijk goed in de voorwaarden of je schip ook is verzekerd tijdens de winterstalling. Meestal is dat zo, maar er zijn soms voorwaarden over cameratoezicht en afsluitbaarheid van het stallingsterrein. Ook ben je vaak niet verzekerd voor schade door aanvaring tijdens wedstrijden. Hou hier ook rekening mee. 

Meer info over bootverzekeringen vind je op de website van de ANWB. Voor meer verzekeringsmaatschappijen kun je terecht op de website van het Verbond van Verzekeraars

Goede, veilige vaart!

No items found.