1.15 Delfshavense Schie – Delftse Schie

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: benoorden Rotterdam.
De Delfshavense Schie en de Delftse Schie in de gemeente Rotterdam maken deel uit van het vaartraject Rotterdam-Den Haag, met toegang via de Parksluizen op kaart 1.15 is de situatie van in en uitvaren van de Parkhaven naar de Nieuwe Maas aangegeven. Waarbij het vaarwater ‘open ‘ moet worden gevaren om goed zicht te krijgen op passerend verkeer. De Delftse Schie is een smalle vaarweg met veel beroepsvaart. De bocht in Overschie (gemeente Rotterdam) is smal, scherp en onoverzichtelijk. De recreatievaart moet ruim voor de bocht wachten op tegemoetkomende beroepsvaart.
Aan de westkant van de bocht in Overschie is het scheepvaartknooppunt Delfthavense Schie – Delftse Schie – Schiedamse Schie, met een tweede onoverzichtelijke haakse bocht in de directe nabijheid van de Hoge Brug in Overschie. Dit scheepvaartknooppunt vormt met de bocht in Overschie een zeer ingewikkelde nautische situatie. Let hier goed op!

  • Lege binnenvaartschepen varen vanaf de losplaats langs de Delftse Schie in Rotterdam (Doenkade) achteruit door de bocht in Overschie en keren (zwaaien) vervolgens op het scheepvaartknooppunt.
  • Wachtplaatsen zijn hier niet. Een veilige plaats voor de recreatievaart om te wachten is de invaart van de Schiedamse Schie. Hier heeft u een goed uitzicht op de bocht in Overschie in oostelijke richting en u ligt niet in de weg voor de manoeuvrerende binnenvaartschepen.
  • Het devies voor iedere schipper is ook hier: goed opletten, regelmatig om u heen kijken, vaart minderen en de marifoon uitluisteren. De beroepsvaart meldt zich altijd ruimschoots van tevoren bij de brugwachter van de Hoge Brug op marifoonkanaal 22.

Voor de recreatievaarders is het raadzaam zich aan de noordzijde voor de bocht in Overschie (ter hoogte van ‘Kewi watersport’) te melden bij de brugwachter van de Hoge Brug (marifoonkanaal 22). Aan de zuidzijde van deze brug meldt u zich na het
passeren van de Spaansebrug over de Delfthavense Schie.
Voor watersporters die uit de Schiedamse Schie komen is het raadzaam zich ter hoogte van Scheepswerf De Hoop eveneens te melden bij de brugwachter van de Hoge Brug. Als het nodig
is geeft de brugwachter verkeersinformatie over de naderende schepen, maar hij fungeert niet als verkeerspost.

  • Houd stuurboordwal.
  • Volg de adviezen op van de brugwachter van de Hoge Brug.
  • Let op: de bocht in de Delftse Schie bij Overschie is een engte. Gelijktijdige passage is hier niet mogelijk. Schepen passeren stuurboord op stuurboord (blauwe bord) tussen de bocht en de Hogebrug. Roeiers maken ook veel gebruik van de vaarweg tussen Den Haag en Rotterdam.

Download hiervoor de brochure van Port of Rotterdam.
Zie ook: Wateralmanak 2, Delftse Schie.No items found.